PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtení latinských textů pro mírně pokročilé - ALTV00121
Anglický název: Reading Latin Texts
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Je záměnnost pro: ASZRS0002
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (08.02.2022)
Kurz volně navazuje na kurz „Gramatický systém latiny“. Jeho cílem je upevnění teoretických znalostí latinské gramatiky a rozšíření lexikálních znalostí na základě společné četby vybraných originálních latinských textů. Čteny budou kratší úryvky z ústředních textů různých žánrů, většinou z klasického období, ale v omezené míře i z archaického a naopak i pozdního období.

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11538.

Zápočet se uděluje za průběžnou, aktivní práci v hodinách a za prokázání schopnosti orientace v originálním textu na základě předchozí samostatné domácí přípravy.

Kurz není určen pro studenty oboru "Latinský jazyk a literatura" ani programu "Řecká a latinská studia".
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (15.01.2019)

Zápočet se uděluje za průběžnou, aktivní práci v hodinách a za prokázání schopnosti orientace v originálním textu na základě předchozí samostatné domácí přípravy.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (15.01.2019)

vlastní (nepublikované) výukové materiály
Panhuis D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014
Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 (a další vyd.)
Mikulová J., Syntax latinských vedlejších vět, Brno: Masarykova univerzita 2014
Pinkster H., Oxford Latin Syntax, Vol. I: The Simple Clause, Oxford: OUP 2015
Oniga R., Latin: A Linguistic Introduction, Oxford: OUP 2014
Touratier Ch., Lateinische Grammatik: Linguistische Einführung in die lateinische Sprache, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013
Pinkster H. - Kroon C., Latein - Eine Einführung, Heidelberg: Winter 2006

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK