PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Modální logiky I - ALG210008
Anglický název: Modal Logics I
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Záměnnost : ALG110012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marta Bílková, Ph.D. (30.06.2011)

Kurs je věnován výrokovým modálním logikám. Kurs má charakter úvodu a jeho cílem je základní seznámení s teorií modelů modálních logik (důraz je kladen na Kripkovskou sémantiku, úplnost, kompaktnost, definovatelnost, bisimulace) a hilbertovskými kalkuly. Část kursu je věnována procvičení práce se základními logickými nástroji a pojmy na konkrétních příkladech modálních logik (epistemických, časových a dynamických).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK