PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Modální logiky - ALG110012
Anglický název: Modal Logics
Zajišťuje: Katedra logiky (21-KLOG)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
PhDr. Michal Peliš, Ph.D.
Je záměnnost pro: ALG210008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marta Bílková, Ph.D. (30.06.2011)
Kurs je věnován výrokovým modálním logikám. Kurs má charakter úvodu a jeho cílem je základní seznámení s teorií modelů modálních logik (důraz je kladen na Kripkovskou sémantiku, úplnost, kompaktnost, definovatelnost, bisimulace) a hilbertovskými kalkuly. Část kursu je věnována procvičení práce se základními logickými nástroji a pojmy na konkrétních příkladech modálních logik (epistemických, časových a dynamických).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK