PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Contemporary Issues in Game Studies - AISE00032
Anglický název: Contemporary Issues in Game Studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50596
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Třída: Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
Exchange - 15.4 Library Science
Exchange - 15.9 Others-Commun. & Inform. Sciences
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SISLV1AF (17.02.2018)
Předmět poskytuje studentům hlubší vhled do problematiky herních studií a seznamuje je s aktuálními tématy oboru. Mezi probíraná témata patří design a vývoj počítačových her, persvazivní a vážné počítačové hry, herní průmysl v 21. století a vztah mezi počítačovými hrami, politikou, historií a náboženstvím. Cílem předmětu je rozvinout hlubší porozumění média počítačových her a schopnost designu a vývoje vážných her. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (05.02.2019)

The course is taught in five blocks: 26 February, 19 March, 16 April, 30 April and 14 May. Each block starts at 10 AM and ends at 2:30 PM. The room is 2067 (Jinonice, building A). In order to be enrolled to the course, students must attend the first lecture.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: FIALAJAK (13.06.2016)

AARSETH, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997. 203 s. ISBN 0-8018-5579-9.

BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: The MIT Press, 2007. 464 s. ISBN 978-0-262-02614-7.

JAHN-SUDMANN, Andreas; STOCKMANN, Ralf (ed.). Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 256 s.

JUUL, Jesper. A casual revolution: reinventing video games and their players. Cambridge: MIT Press, 2010. 252 s. ISBN 978-0-262-01337-6.

THOMPSON, Jason C.; Marc A. OUELLETTE. The Game Culture Reader. CSP, 2013. ISBN 1-443-84094-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK