PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Contemporary Issues in Game Studies - AISE00032
Anglický název: Contemporary Issues in Game Studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50596
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Třída: Exchange - 08.9 Others-Humanities
Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
Exchange - 15.4 Library Science
Exchange - 15.9 Others-Commun. & Inform. Sciences
Je záměnnost pro: NAFF004
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (10.02.2022)
Předmět poskytuje studentům hlubší vhled do problematiky herních studií a seznamuje je s aktuálními tématy oboru. Mezi probíraná témata patří design a vývoj her, persvazivní a vážné hry, herní průmysl v 21. století a vztah mezi počítačovými hrami, politikou, historií a náboženstvím. Cílem předmětu je rozvinout hlubší porozumění média počítačových her a schopnost designu a vývoje vážných her. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (22.02.2022)

The course will be taught every two weeks on Wednesdays 10:50 - 12:20 AM, in the room no. 429 at nám. J. Palacha 2, Old Town. We start on February 23, 2022. If you want to be enrolled to the course you have to attend the first lecture.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (10.02.2020)

AARSETH, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997. 203 s. ISBN 0-8018-5579-9.

BOGOST, Ian. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge: The MIT Press, 2007. 464 s. ISBN 978-0-262-02614-7.

JAHN-SUDMANN, Andreas; STOCKMANN, Ralf (eds.). Computer Games as a Sociocultural Phenomenon. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 256 s.

JUUL, Jesper. A Casual Revolution: Reinventing Video Games and Their Players. Cambridge: MIT Press, 2010. 252 s. ISBN 978-0-262-01337-6.

THOMPSON, Jason C.; Marc A. OUELLETTE. The Game Culture Reader. CSP, 2013. ISBN 1-443-84094-7.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. (10.02.2020)

Introduction

Video Games and Globalization

Game Design and Development

Video Games and Politics

Video Games and History

Video Games and Religion

Project Presentation

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK