PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Game Studies - AISE00031
Anglický název: Introduction to Game Studies
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (9)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ANM50595
Vysvětlení: Předmět je pod tímto kódem určen výhradně výměnným studujícím (erasmus).
Další informace: https://uisk.ff.cuni.cz/en/exchange-students/erasmus-courses/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Třída: Exchange - 14.9 Others-Social Sciences
Exchange - 15.4 Library Science
Exchange - 15.9 Others-Commun. & Inform. Sciences
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SISLV1AF (28.09.2018)
Předmět poskytuje studentům teoretický a metodologický úvod do herních studií. Kriticky analyzuje médium počítačových her a zabývá se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, metody analýzy počítačových her a jejich sociální a psychologické aspekty. Cílem předmětu je rozvinout kritické porozumění širší role počítačových her ve společnosti a schopnost samostatného výzkumu. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: SISLV1AF (28.09.2018)

The course starts on Tuesday 2 October, 2018 at 1:20 PM in the room 2067 (Jinonice, building A). In order to be enrolled to the course, students must attend the first lecture.

Methods of Assessment:

10 % team formation, research proposal submission
30% team-project conference presentation
60 % team-project final paper (16,000 characters, Game Studies style)
-10% late submission (deadline = 23:59 CET)

Literatura - angličtina
Poslední úprava: SISLV1AF (28.09.2018)

BOGOST, Ian. Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism. Cambridge: The MIT Press, 2006. 264 s. ISBN 978-0-262-02599-7.
EGENFELDT-NIELSEN, S.; SMITH, J.H.; TOSCA, S.P. Understanding Video Games: The Essential Introduction. Routledge, 2008. 304 s. ISBN 978-0-415-97721-0.
FROMME, Johannes; UNGER, Alexander (ed.) Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies. Springer, 2012, 710 p. ISBN 978-94-007-2777-9.
JUUL, Jesper. Half-real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge: MIT Press, 2005. 248 s. ISBN 978-0-262-51651-8.
MÄYRÄ, Frans. An Introduction to Game Studies: Games in Culture. Sage Publications. 2008. ISBN 978-1-4129-3445-9.
RAESSENS, J.; GOLDSTEIN, J. (ed.). Handbook of Computer Game Studies. Cambridge: The MIT Press, 2005. ISBN 0-262-18240-8.
ŠISLER, V., RADDE-ANTWEILER, K. & ZEILER, X. (eds.). Methods for Studying Video Games and Religion. New York: Routledge, 2018. ISBN: 9781138698710.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: SISLV1AF (28.09.2018)

Introduction
H
istory of Video Games
Methodology & Theory
Social Aspects of Games
Cognitive and Psychological Aspects of Games
Game-based Learning
Art & Games
Student Conference

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK