PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Kulturní a sociální dějiny středověké Indie - AINDV5025
Anglický název: Cultural and social history of medieval India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Záměnnost : AINDV1113
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (14.09.2012)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s hlavními aspekty politického, ekonomického a kulturního vývoje Indického subkontinentu v období vymezeném pádem guptovské říše (počátek 6. století n.l.) a rozpadem mughlaského impéria (první polovina 18. století). V rámci časových možností bude stručně představen i vývoj náboženských představ a systémů, zejména pokud jejich význam přesahuje i do současnosti.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. (14.09.2012)

J. Strnad - J. Filipský - J. Holman - S. Vavroušková, Dějiny Indie (pokud možno 1. opravené vydání, Praha 2008)
H. Kulke - D. Rothermund, A History of India. 5th ed. Routledge, London 2010. (Knihovna AV ČR)
M. Krása - D. Marková - D. Zbavitel, Indie a Indové. Vyšehrad, Praha 1997.
D. Zbavitel, Základní texty východních náboženství: 1. HInduismus. Argo, Praha 2007.
P. Williams - A. Tribe, Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice. ExOriente, Praha 2011. (ÚJCA)
D. Zbavitel, Bengálská literatura: od tantrických písní k Rabíndranáthu Thákurovi. ExOriente, Praha 2008.
A. K. Ramanujan (překl. a úvod), Speaking of Shiva. Penguin Books, New Delhi 1973. (ÚFaR)
K. Schomer - W. H. McLeod (eds.), The Sants: Studies in a Devotional Tradition of India. Motilal Banarsidass, Delhi 1987. (ÚFaR)
Hawley, J. S., Krishna, the Butter Thief. Princeton Univ. Press, Princeton 1983. (ÚJCA)
A. Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent. Brill, Leiden 1980. (ÚJCA)
W. H. McLeod, Sikhs and Sikhism. Oxford University Pres, New Delhi 1999. (ÚFaR)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK