PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Dějiny a hospodářství nezávislé Indie - AINDV1113
Anglický název: History and Economy of Independent India
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D.
Je záměnnost pro: AINDV0025, AINDV5025
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)
Přednáška seznamuje studenty s vývojem ekonomiky Indie od doby, kdy vznikaly nejstarší státní útvary. Důraz je
kladen na osvětlení základních principů fungování hospodářství, při tom je poukazováno na indická specifika v
jednotlivých jeho sektorech. Přednáška shrnuje nejdůležitější období ve vývoji indické ekonomiky a také se věnuje
současným aktuálním tématům.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

TOMLINSON, B. R. The New Cambridge History of India: The Economy of modern India 1860-1970, Cambridge 1993.

BAYLY, C. A., The New Cambridge History of India: Indian Society and the Making of the British Empire, Cambridge 1988.

ARNOLD, D., The New Cambridge History of India: Science, Technology and Medicine in Colonial India, Cambridge 2000.

MARSHALL, P. J., The New Cambridge History of India: Bengal: The British Bridgehead, Cambridge 1988.

DYSON, T. ed., CASSEN, R. ed., VISARIA, L. ed., Twenty-first century India: population, economy, human development, and the environment, Oxford 2005.

PANAGARIYA, A. INDIA: The Emerging Giant, Oxford 2008.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (29.04.2013)

1. Základní ekonomické termíny, fungování hospodářství ve starověkých státních útvarech

2. Specifika středověkého období

3. Východoindické společnosti, vznik, principy fungování, výhody a nevýhody nově příchozích společností

4. Vláda Angličanů

5. Indická republika 1948-1970

6. Rozvoj Indie po roce 1970, nejpalčivější problémy vlády dynastie Gándhí

7. Aktuální situace indického hospodářství

8. Průmysl - vývoj a struktura

9. Zemědělství - vývoj a struktura

10. Služby a infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika)

11. Rozvojová pomoc

12. Obchodní a ekonomická spolupráce Indie a ČR, silné a slabé stránky, příležitosti a rizika

13. Etiketa obchodního jednání v Indii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK