PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historický seminář (k dalitskému hnutí v Indii) - AINDV1013
Anglický název: Seminar in History
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (2)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (11.01.2018)
Seminář navazuje na přednášku „Dalitské hnutí v Indii“. V úvodní části teoreticky rozebírá některé aspekty
související s emancipací nízkých kast v Indii, jako jsou rezervace míst, státní podpora, násilí na příslušnících
nízkých kast, vliv hinduistických organizací atd. Všímá si především koloniálního období a proměny názorů na
postavení této komunity nejen z pohledu koloniální správy, ale také badatelské obce. Druhou polovinu semináře
by měly vyplnit prezentace seminárních prací na vybraná témata a diskuze nad nimi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

V průběhu semestru student ústně prezentuje kratší studii s historickým zaměřením (v případě semináře historicko-politologického půjde o tři aktuality z Indie s komentářem, jímž je zasadí do širšího politicko-společenského kontextu). Předpokladem pro udělení zápočtu je také pravidelná docházka a aktivní práce v hodinách, tj. načítání zadaných textů a účast v diskusích. Seminář je zakončen písemnou seminární prací na vybrané téma (cca 15 stran), která by měla mít náležitosti odborné studie a v níž by měl student prokázat schopnost pracovat s prameny a literaturou a základní znalost metodologie historické práce.

Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (11.01.2018)
Základní literatura:
BHATTACHARYA, Sabyasachi, and YAGATI, Chinna, Rao (eds.), The Past of the Outcaste. Readings in Dalit History. Hyderabad: Orient BlackSwan, 2017.

DELIEGÉ, Robert, The Untouchables of India. Oxford, New York: Berg, 1999 [1995].

MENCHER, Joan P., “The Caste System Upsode Down, or The Not-So-Mysterious East. Current Anthropology 15(1974), 469-93.

MENDELSOHN O., VICZIANY, M. The Untouchables. Subordination, Poverty and the State in Modern India. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

VISWANATH, Rupa, The Pariah Problem, Caste, Religion, and the Social in Modern India. New York, Chivhester: Columbia University Press, 2014.

Další studijní literatura:
GUPTA, Dipankar, Interrogating Caste. Understanding hierarchy and difference in Indian society. Gurgaon: Penguin Books, 2000.

MICHAEL, S.M. (ed.), Dalits in Modern India. Vision and Values. 2nd edition. New Delhi: Sage Publications, 2007 [1999],

MOFFAT, Michael. An Untouchable Community in South India: Stucture and Consensus. Princeton, 1979.

MOHAN, P.E., Scheduled Castes. History of Elevation, Tamil Nadu, 1900-1955. Madras: New Era Publications, 1993.

NARAYAN, Badri, Fascinating Hindutva. Saffron Politics and Dalit Mobilisation. New Delhi: Sage Publications 2009.

RAWAT, Ramnarayan, S. and K. SATYANARAYANA (eds.), Dalit Studies. Ranikhet: Permanent Black, 2016.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (11.01.2018)

1.-3. Nízké kasty v období Britské kolonie a proměna názorů na postavení této složky obyvatelstva

4.6. Vybrané aspekty boje nízkých kast za emancipaci

7.-13. Prezentace seminárních prací a diskuze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK