PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indická společnost a - AIN100007V
Anglický název: Indian Society a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AIN100007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Neslučitelnost : AIN100007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (10.09.2021)
Cílem přednášky je obeznámit posluchače se základními reáliemi ale také společensko-politickými institucemi
současné Indie s důrazem na odlišnosti vůči reáliím západní společnosti. Přednáška zároveň posluchačům uvede tyto
reálie do kontextu jejich historického formování, ukáže jejich vnitřní provázanost a regionální odlišnosti. Přednáška si
okrajově všímá i některých minorit, kterým není věnována pozornost v rámci jiných indologických přednášek. Má být i
praktickým úvodem do problémů vzájemného porozumění a interkulturní komunikace a má sloužit jako průprava pro
pobyt a práci v oblasti. Přednáška je vhodná i pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (10.09.2021)

Základní:

HAWLEY, John Stratton, and Vasudha Narayanan (eds.). The Life of Hinduism. University of California Press. 2006.

KAKAR, Sudhir and Katharina Kakar. The Indians. Portrait of a people. Penguin Books 2007.

KRÁSA, M., D. Marková, D. Zbavitel. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997. (Kapitola Indie dneška.)

PREINHAELTEROVÁ, H. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1997.

Doporučená:

AHUJA, R. Social Problems in India. Rawat Publications, Delhi 2007.

ASSAYAG, J., and J. C. FULLER. Globalizing India-Perspectives from Below. Anthem Press, London, New York 2005.

UBEROI, P. (ed), Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University Press, Oxford, 1993.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed). Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005, 355 s. (Kapitoly: Tradice a moderní společnost, hinduismus, Islám v Indii, Křesťanství v jižní Asii, Sekularismus a sekularizace v Indii.)

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (10.09.2021)
Tematické okruhy
1) úvod do problematiky jihoasijských společností

2-5) život hinduisty, ášramy, samskáry, narození, jména, svatba, rodina, žena, hidžrové

6) indické/hinduistické svátky

7) denní pobožnost, obřady doma i v chrámu

8-9) etiketa, strava

10-11) indická ústava, státní symboly a ocenění, politický a volební systém

12-13) indická armáda, jaderný program, kriminalita, policie, soudnictví

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK