PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Indická společnost a - AIN100007
Anglický název: Indian Society a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Cílem přednášky je obeznámit posluchače se základními reáliemi současné Indie s důrazem na odlišnosti vůči reáliím
západní společnosti. Přednáška zároveň posluchačům uvede tyto reálie do kontextu jejich historického formování,
ukáže jejich vnitřní provázanost a regionální odlišnosti. Má být i praktickým úvodem do problémů vzájemného
porozumění a interkulturní komunikace a má sloužit i jako průprava pro pobyt a práci v oblasti. Přednáška je vhodná i
pro studenty neindologických oborů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Základní:
Krása, M., Marková, D., Zbavitel, D. Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Vyšehrad, Praha 1997. (Kapitola Indie dneška.)

Marková, D. Hrdinky Kámasútry. Dar Ibn Rushd, Praha 1998.

Preinhaelterová, H. Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1997.

Preinhaelterová, H. Moje bengálské přítelkyně. Jos. R. Vilímek, Liberec 1998.

THAROOR, S. The Elephant, the Tiger and the Cellphone. Penguin, New Delhi 2007.

Doporučená:
AHUJA, R. Social Problems in India. Rawat Publications, Delhi 2007.

ASSAYAG, J., FULLER J.C. Globalizing India-Perspectives from Below. Anthem Press, London, New York 2005.

LEACH, E., R. Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan. Cambridge University Press, London 1960.

UBEROI, P. (ed), Family, Kinship and Marriage in India. Oxford University Press, Oxford, 1993.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed). Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav, Praha 2005, 355 s. (Kapitoly: Tradice a moderní společnost, hinduismus, Islám v Indii, Křesťanství v jižní Asii, Sekularismus a sekularizace v Indii.)

VENKATACHALAPATHY, A.R. In those Days there was no Coffee. Yoda Press, New Delhi 2006.

Zbavitel, D. Hinduismus a jeho cesty k dokonalosti. DharmaGaia, Praha 1993.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (02.05.2019)
Tematické okruhy:
1. Úvod do problematiky jihoasijských společností

2. Základní odlišnosti socio-lingvistické, etiketa

3. Kultura jídla a stravování

4. Doprava v Indii

5. Indický kalendář a svátky

6. Náboženství, sekularismus a veřejný prostor

7. Kriminalita v Indii

8. Indická média

9. Rodina a rodinné vztahy

10. Postavení ženy

11. Kasty a mimokastovní společenství v dnešní Indii

12. Volby a volební systéme Indie

13. Systém jmen v Indii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK