PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Přípravný seminář - AHV120002
Anglický název: Preparatory Seminar
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AHV120016, AHV120015, AHV120013, AHV220003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (26.09.2016)

Hlavní náplní Přípravného semináře je učení se základům vědecké práce - odbornému čtení a psaní. Seminář se tedy zaměřuje 1/ na práci s odbornou literaturou; jak v ní najít potřebné informace, jak ji kriticky číst a srovnávat, jak v ní hledat argumenty, ale také třeba jak ji správně citovat, jednoduše, jak s ní co nejužitečněji pracovat a 2/ na rozvíjení schopností a dovedností akademického psaní.

Přípravný seminář je prvním ze seminářů, který si studenti během studia zapisují. Navazují na něj Seminář hudby do roku 1600, Seminář hudby po roce 1600 a Seminář soudobé hudební kultury. Ve třetím ročníku si pak studenti volí jeden ze specializovaných seminářů vědecké práce vedoucí k bakalářské práci. Tyto semináře tvoří osu bakalářského studia a vedou k postupnému osvojování si vědecké práce. V jejich výuce se uplatňuje individuální přístup, který ale zároveň vyžaduje dlouhodobou samostatnou soustředěnou práci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (04.10.2017)

Kurz má charakter semináře, proto je nezbytné se na něj pravidelně připravovat a účastnit se aktivně obou částí výuky (maximálně 3 absence za semestr v každé části semináře).

 

Během semestru budou průběžně zadávány menší úkoly z hodiny na hodinu, ale i referáty o muzikologických studiích a monografiích, jejich shrnutí apod. Konkrétní termíny menších úkolů a přednášení referátů si upřesníme v průběhu semestru.

 

Termín pro odevzdání stavu bádání je do 21. ledna 2018 (v tištěné i elektronické podobě na vit.zdralek@ff.cuni.cz). Kdo práci odevzdá, může se cca do týdne dostavit na konzultaci, kterou vypíšu nebo po individuální domluvě po e-mailu, nejpozději ovšem do konce zimního zkouškového období. Po konzultaci bude práci možné opravit. Hotovou práci budu číst celkem maximálně 2x, neodevzdávejte tedy žádné nehotové verze, ale až hotové texty (na probírání prvních pokusů a verzů kapitol je vyhrazen čas během semestru). Formální náležitosti: 10-15 stran obvyklého formátu (např. Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm).

 

Pamatujte, že předmět je prerekvizitou Semináře hudby do roku 1600. Je ho tedy třeba splnit hned v prvním zimním zkouškovém období.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (26.09.2016)

Literatura bude upřesněna v průběhu semestru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (04.10.2017)

Budeme se věnovat tématům jako jsou základní pravidla vědecké práce s literaturou a textem, problém vztahu mezi pramenem a literaturou, typologie odborné literatury, citační pravidla a normy, dále práci s vybranými hudebními slovníky a encyklopediemi apod. Zaměříme se také na rozsáhlejší formáty muzikologické literatury, delší studie v časopisech a sbornících a monografie, a budeme se je učit kriticky číst, referovat o nich a psát jejich kritická shrnutí. Součástí práce v semináři bude vypracování stavu bádání o zadaném tématu.

18. 10. seminář odpadá

10. 11. seminář odpadá

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK