PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář hudby po roce 1600 - AHV120015
Anglický název: Seminar in Music after 1600
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Prerekvizity : AHV120002
Je prerekvizitou pro: AHV120022, AHV120023
Ve slož. prerekvizitě: AHV220001, AHV220002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (01.10.2017)

Seminář hudby po roce 1600
„Don Juan“

Hlavním tématem tohoto semináře je letos slavná Mozartova opera Don Giovanni. V jednotlivých lekcích se budeme zabývat kompozičním tvarem, vznikem i recepcí, ale i tématem Dona Juana, jako konstanty evropské kultury, problematikou komedie, opery buffa, libretistiky, edice hudby 18. století, analýzou operního díla, jeho hudební realizace, inscenace i kritiky. Seminář je povinný pro studenty druhého ročníku bakalářského programu, výjimečně lze přijmout i jiné zájemce. Práce v semináři je intenzivní, zpravidla z jedné lekce na druhou, výklad je kombinován s vlastní prací studentů, referáty a diskusí nad odbornými texty.

Atestace:
1) minimálně 70 % docházka a práce v hodině
2) písemná práce
- rozsah cca 10-13 NS
- musí obsahovat: úvod, stručné seznámení s autorem a dílem, analýzu operního „čísla“ z hlediska dramatického, hudební analýzu, recepci vybrané odborné literatury, srovnání dvou hudebních interpretací, závěr

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marc Niubo, Ph.D. (01.10.2017)

Doporučená literatura:

● Herman Abert: W. A. Mozart, Leipzig 1919-21 (5. vydání 1978), anglický komentovaný překlad, Yale 1997

● L. Bianconi + G. Pestelli: Storia dell’Opera Italiana, vol. 4-6, Torino 1987 (též německy)

● Christof Bitter: Wandlungen in den Inszenierungsformen des Don Giovanni von 1787 bis 1928, Regensburg 1961

● A. DelDonna & P. Polzonetti: The Cambridge Companion to Eighteenth-Century Opera, Cambridge 2009

● Edward J. Dent: Mozart’s Operas, London 21947

● Don Giovanni: Texte, Materialen, Kommentare / Wolfgang Amadeus Mozart (Hrsg. von Attila Csampai und Dietmar Holland) Reinbek bei Hamburg 1986

● Alfred Einstein: Mozart. His character, his work, London 1973

● Zdeněk Hořínek: O divadelní komedii, Praha 2003

● Alena Jakubcová a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2007

● Stefan Kunze: Mozarts Opern, Stuttgart 1994

● Stefan Kunze: Don Giovanni vor Mozart: Die Tradition der Don-Giovanni-Opern im Italienischen Buffa-Theater des 18. Jahrhunderts, München 1972

● Franz Xaver Niemetschek: Leben des K.K. Kapellmeisters Wolfgang Gottlieb Mozart, Praha 1798 (též v novodobém českém překladu :-))

● Marc Niubo: Moji Pražané mě uctívají, Praha 2006

● Patrice Pavis: Divadelní slovník, Praha 2003

● Nino Pirotta: Don Giovanni in musica, Venezia 1999

● Charles Russel: Don Juan before Mozart, Ann Arbor 1993

● Tomislav Volek: Mozartovy opery pro Prahu, Praha 1991

● Leo Weinstein: The Metamorphoses of Don Juan, Stanford 1959

● H. Schneider & R. Wiesend: Die Oper im 18. Jahrhundert (Handbuch der musikalischen Gattungen), Laaber 2001

 

● Hudební divadlo jako výzva (ed. H. Spurná), Praha 2004

● Slovník české hudební kultury, Praha 1997

● MGG

● New Grove (2001, resp. online) a New Grove Dictionary of Opera (1996, resp. online)

● Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, München/Zürich 1986-1997

● Teatrologický slovník – Základní pojmy divadla, Praha 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK