PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jihoafrické hudební kultury ve zvuku a obraze - AHV110304
Anglický název: South African Music Cultures in Sound and Image
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Exchange - 03.2 Music and Musicology
Korekvizity : AHV110303
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (07.02.2020)
Kurz prakticky uvádí do zvukového a vizuálního světa jihoafrických hudebních kultur, a to prostřednictvím komentovaných přehrávek a projekcí kratších i rozsáhlejších zvukových a audiovizuálních záznamů a děl (historické i současné komerční i nekomerční nahrávky, etnografické záznamy, fotografie, hudební dokumenty a filmy). Toto cvičení je doplněním přednášky/semináře „Jihoafrické hudební kultury“ a rozšiřuje zkušenost studentů a studentek o přímý a soustavně budovaný auditivní a vizuální zážitek se zpravidla nefamiliárními hudebními kulturami.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.01.2022)

Podmínky pro udělení zápočtu

Pravidelná docházka

- max 3 absence

- aktivní účast v diskusi

 

Účast na závěrečné diskusi

- každý si vybere jeden titul z přehrávané hudby či videa a popíše, co jej na něm zaujalo

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.01.2022)

Volitelná literatura (nepovinná)

 

AGAWU, Kofi. 2003. Representing African music: Postcolonial notes, queries, positions. New York: Routledge.

AGAWU, Kofi. 2016. The African Imagination in Music. New York: Oxford University Press.

AMPENE, Kwasi, AMPOFO, Akosua Adomako, Godwin K. ADJEI a Albert K. AWEDOBA (eds.). 2015. J.H. Kwabena Nketia Festschrift: Discourses in African Musicology. Michigan: Michigan Publishing.

ANSELL, Gwen. 2005. Soweto blues: jazz, popular music, and politics in South Africa. New York: Continuum.

AROM, Simha. 2004. African polyphony and polyrhythm: musical structure and methodology. Cambridge: Cambridge University Press.

BALLANTINE, C. J. 2012 (1993). Marabi nights: jazz, 'race' and society in early apartheid South African. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press.

BARNARD, Alan. 2007. Anthropology and the Bushman. Oxford a NY: BERG.

BARZ, Gregory F. a Judah M. COHEN (eds.). 2011. The culture of AIDS in Africa: hope and healing in music and the arts. New York: Oxford University Press.

BLACKING, John. 1981. ‘Political and Musical Freedom in the Music of Some Black South African Churches’ In Ladislav Holý and Milan Stuchlik (eds) The Structure of Folk Models. London and New York: Academic, 35-62.

BOONZAIER, Emile and SHARP, John. 1988. South African Keywords. Cape Town and Johannesburg: David Philip.

BRENNAN, Vicki L. 2018. Singing Yoruba Christianity: music, media, and morality. Bloomington: Indiana University Press.

BRUINDERS, Sylvia. 2017. Parading respectability: The cultural and moral aesthetics of the Christmas Bands Movement in the Western Cape, South Africa. Grahamstown: NISC.

CABRITA, Joel. 2014. Text and Authority in the South African Nazaretha Church. Cambrdige: Cambridge University Press.

COMAROFF, Jean. 1985. Body of Power Spirit of Resistance. Chicago and London: The University of Chicago Press.

COPLAN, David B. 1994. In the time of cannibals: the word music of South Africa's Basotho migrants. Chicago: University of Chicago Press.

COPLAN, David B. 2008 (1985). In Township Tonight! South Africa’s Black City Music and Theatre. Chicago and London: The University of Chicago Press.

COPLAN, David B. and JULES-ROSETTE, Bennetta. 2005. ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika and the Liberation of the Spirit of South Africa’. African Studies 64/2: 285-308.

DARGIE, David 1984. ‘African Church Music and Liberation’ In Papers Presented at the Third and Fourth Symposia on Ethnomusicology. Grahamstown: International Library of African Music, 9-14.

DARGIE, David. 1997. ‘Christian Music Among Africans’ In Richard Elphick and T. R. H. Davenport (eds.) Christianity in South Africa: A Political, Social, and Cultural History. London: James Currey, 319-326.

DARGIE, David. 2010. ‘Xhosa Zionist Church Music: A Liturgical Expression beyond the Dreams of the Early Missionaries’. Missionalia: Southern African Journal of Mission Studies 38/1: 32-53.

DREWETT, Michael a Martin CLOONAN (eds.). 2006. Popular music censorship in Africa. Aldershot: Ashgate.

ELPHICK, Richard and DAVENPORT, Rodney. 1997. Christianity in South Africa: A Political, Social and Cultural History. Oxford: James Currey and Cape Town: David Philip.

ERLMANN, Veit. 1994. ‘Africa Civilized, Africa Uncivilized: Local Culture, World System and South African Music’. Journal of Southern African Studies 20/2: 165-179.

ERLMANN, Veit. 1996. Nightsong: performance, power, and practice in South Africa. Chicago: University of Chicago Press.

GARCIA, David F. 2017. Listening for Africa: freedom, modernity, and the logic of Black music's African origins. Durham: Duke University Press.

GILROY, Paul. 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge: Harvard University Press.

HAMM, Charles. 1995. Putting popular music in its place. New York: Cambridge University Press.

CHARRY, Eric S. (ed.). 2012. Hip hop Africa: new African music in a globalizing world [online]. Bloomington: Indiana University Press.

JAJI, Tsitsi. 2014. Africa in stereo: modernism, music, and pan-African solidarity. Oxford: Oxford University Press.

JORRITSMA, Marie. 2011. Sonic Spaces of the Karoo: The Sacred Music of a South African Coloured Community. Johannesburg: Wits University Press.

KING, Roberta Rose, Jean Ngoya KIDULA, James R. KRABILL a Thomas ODURO. 2011. Music in the life of the African church. Waco: Baylor University Press.

KIERNAN, James P. 1976b. ‘Public Transport and Private Risk: Zionism and the Black Commuter in South Africa’. Journal of Anthropological Research 33/2: 214-226.

KIERNAN, James P. 1976c. ‘The Work of Zion: An Analysis of an African Zionist Ritual’. Africa: Journal of the International African Institute 46/4: 340-356.

KIERNAN, James P. 1990. ‘The Canticles of Zion: Song as Word and Action in Zulu Zionist Discourse’. Journal of Religion in Africa 20/2: 188-204.

KIRBY, Percival. 1933. The Reed-Flute Ensembles of South Africa: A Study in South African Native Music. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 63/2: 313-388.

LEWIS-WILLIAMS, David. 2007 (2002). Případová studie 1: Skalní umění jihoafrických Sanů. Mysl v jeskyni. Praha: Academia, s. 162-196.

Lifela tsa Sione (24th edition revised, 47th printing). Morija (Lesotho): Morija Sesuto Book Depot, 2006.

LUCIA, Christine. 2005a. The World of South African Music: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press.

LUCIA, Christine. 2011. ‘Joshua Pulumo Mohapeloa and the Heritage of African Song’. African Music: Journal of the International Library of African Music. 9/1: 56-86.

LUCIA, Christine. 2014. ‘Composing Towards/Against Whiteness: The African Music of Mohapeloa’ In Lucy Michael and Samantha Schulz (eds.) Unsettling Whiteness. Oxford: Inter-Disciplinary Press: 219-230.

BURNIM, Mellonee V. a Portia K. MAULTSBY (eds.). 2006. African American music: an introduction. New York: Routledge.

MAPAYA, Madimabe G. 2013. ‘Music Traditions of the African Indigenous Churches: A Northern Sotho Case Study’. Southern African Journal for Folklore Studies 23/1: 46-61.

MEINTJES, Louise. 2003. Sound of Africa!: making music Zulu in a South African studio. Durham & London: Duke University Press.

MEINTJES, Louise. 2017. Dust of the Zulu: Ngoma aesthetics after Apartheid. Durham: Duke University Press.

MTHETHWA, Bongani. 1984. ‘Western Elements in Shembe’s Religious Dances’ In Papers Presented at the Third and Fourth Symposia on Ethnomusicology. Grahamstown: International Library of African Music: 34-37.

MTHETHWA, Bongani. 1991. ‘Re-Incorporation of Musical Instruments in Isaiah Shembe’s Hymns’ In Carol Muller (ed.) Papers Presented at the Tenth Symposium on Ethnomusicology. Grahamstown: International Library of African Music: 120-124.

MTHETHWA, Bongani. 1992. ‘Shembe’s Hymnody and the Ethical Standards and Worldview of Amanazaretha’ In G. C. Oosthuizen and Irving Hexham (eds.) Empirical Studies of African Independent/Indigenous Churches. Levinstone, Queenstown and Lampeter: The Edwin Mellen Press: 239-257.

MULLER, Carol A. 1999. ‘Chakide - The Teller of Secrets: Space, Song and Story in Zulu Maskanda Performance.’ In Duncan Brown (ed.) Oral Literature and Performance in Southern Africa. Oxford: James Currey, Cape Town: David Philip and Athens: Ohio University Press: 220-234.

MULLER, Carol A. 2006/1999. Rituals of Fertility and the Sacrifice of Desire: Nazarite Women's Performance in South Africa. Chicago and London: The University of Chicago Press.

MULLER, Carol A. 2008 (2004). Focus: Music of South Africa. New York and Oxford: Routledge.

MULLER, Carol A. (ed.). 2010. Shembe Hymns (translated by Bongani Mthethwa).  Pietermaritzburg: University of KwaZulu Natal Press.

MULLER, Carol A. a Sathima Bea BENJAMIN. 2011. Musical echoes: South African women thinking in jazz. Durham: Duke University Press.

MÜLLER, Retief. 2011. African Pilgrimage: Ritual Travel in South Africa's Christianity of Zion. Aldershot: Ashgate.

NKETIA, J. H. Kwabena. 1975. The music of Africa. London: Victor Gollancz.

NKETIA, J. H. Kwabena. 2005. Ethnomusicology and African music: collected papers. Vol. 1, Modes of inquiry and interpretation. Accra: Afram Publications.

OLIVIER, Emmanuelle. 2005 (1998). „The Art of Metamorphosis – Or the Ju|’hoan Conception of Plurivocality“, In Christine Lucia (ed.). The World of South African Music: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, s. 249-256.

OLSEN, Kathryn. 2014. Music and social change in South Africa: maskanda past and present. Philadelphia: Temple University Press.

OLWAGE, Grant. 2002. ‘Scriptions of the Choral: The Historiography of Black South African Choralism’. South African Music Studies 22: 29-45.

OLWAGE, Grant. 2003. Music and (Post)colonialism: The Dialectic of Choral Culture on a South African Frontier (unpublished Ph.D. thesis). Rhodes University.

OLWAGE, Grant. 2004. ‘The Class and Colour of Tone: An Essay on the Social History of Vocal Timbre’. Ethnomusicology Forum, XIII, 2: 203-226.

OLWAGE, Grant. 2006. ‘John Knox Bokwe, Colonial Composer: Tales about Race and Music’. Journal of the Royal Musical Association 131/1: 1-37.

OLWAGE, Grant (ed.). 2008. Composing Apartheid: Music for and against Apartheid. Johannesburg: Wits University Press.

PALMBERG, Mai a Annemette KIRKEGAARD (eds.). 2002. Playing with identities in contemporary music in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

RAFAPA, Lesibana. 2013. ‘Popular Music in the Zion Christian Church’. Muziki: Journal of Music Research in Africa 10/1: 19-24.

RAMOGALE, Marcus and GALANE, Sello. 1997. ‘Faith in action: Mokhukhu of the Zion Christian Church’. Festival of American Folklife. Washington, DC: Smithsonian Institution, 63-66, available online http://www.folklife.si.edu/resources/Festival1997/faithin.htm, (accessed 15 March 2015).

ROSS, Robert. 2009 (1999). A Concise History of South Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

SHEPHERD, Nick and ROBINS, Steven (eds). 2008. New South African Keywords. Athens, Ohio: Ohio University Press.

STEINGO, Gavin. 2016. Kwaito's promise: music and the aesthetics of freedom in South Africa. Chicago: The University of Chicago Press.

SUNDKLER, Bengt G. M. a Christopher STEED. 2000. A history of the church in Africa. Cambridge, UK: Cambridge University Press, Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10005027

TRACEY, Hugh. 1952. African dances of the Witwatersrand gold mines. Johannesburg: African Music Society.

TRACEY, Hugh. 1973. Catalogue: the Sound of Africa series : 210 long playing records of music and songs from Central, Eastern, and Southern Africa. Roodepoort: International Library of African Music.

WEMAN, Henry. 1960. African Music and the Church in Africa. Uppsala: Lundequistska bokhandeln.

WEST, Martin. 1975. Bishops and Prophets in a Black City: African Independent Churches in Soweto, Johannesburg. Cape Town: Dabid Philip.

Zion Christian Church Hymn Book. Lifela tsa Sione. Morija (Lesotho): Morija Sesuto Book Depot, 2004.

 

CD a DVD

Nahrávky Hugh Traceyho a Davida Dargieho v knihovně ÚHV FF UK. Další nahrávky budou poskytovány průběžně během kurzu.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (24.02.2022)

Kurz probíhá formou komentovaných přehrávek a projekcí zvukového a audiovizuálního materiálu a diskusí o něm.

Pro vzájemnou průběžnou komunikaci a sdílení studijních materiálů bude kurz vužívat platformu MS Teams.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (24.02.2022)

(může se změnit)

24. 2.

Úvodní hodina - problém zvukové a obrazové reprezentace

3. 3.

Khoisanské předkoloniální hudební kultury

- John Marshall: The Hunters (1957)

- John Marshall: N/um tchai: the ceremonial dance of the!Kung Bushmen (1957)

- Bradford Keeney: Giraffe Dance a !Gwa Dance (2002)

10. 3.

Bantuské předkoloniální hudební kultury - hudba jako forma sociálního života

- Hugh Tracey, historické nahrávky z International Library of African Music

17. 3.

Bantuské předkoloniální hudební kultury v kapitalistické ekonomice a na koloniálním jevišti

- Hugh Tracey, historické nahrávky z International Library of African Music

- Carol A. Muller: gumboot dance

- Vít Zdrálek: etnografická videa z Morija Arts & Cultural Festival, Lesotho, 2007

24. 3.

Křesťanská misie a funkční harmonie

- Hugh Tracey a Dave Dargie, historické nahrávky z International Library of African Music

- Nepomuk Riva: The Great Hymn: The South-African Prophet Ntsikana on Opera Stage (2015)

- Vít Zdrálek: etnografická videa z rituálu odhalování pomníků v Lefiswane, Jižní Afrika, 2009

31. 3.

Křesťanská civilizační mise, nová hudební gramotnost a první černošská emancipace

- historické nahrávky ze South African Music Archive Project

7. 4.

V univerzu jihoafrických nezávislých církví

- nahrávky Zion Christian Church a Nazarite Baptist Church

- Vít Zdrálek: etnografická videa bohoslužeb Zion Christian Church a různých apoštolských církví v okolí Pretorie, Jižní Afrika, 2008 a 2009

 

14. 4. Děkanské volno

21. 4.

Jihoafrický jazz, "černošský Atlantik" a psaní jazzové historiografie z perspektivy periferie

- historické nahrávky z BALLANTINE, C. J. 2012 (1993). Marabi nights: jazz, 'race' and society in early apartheid South African. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press.

- historické a novější nahrávky z různých online zdrojů

28. 4.

Městská černošská populární kultura, globalizace a world music

- Vít Zdrálek: etnografická videa soutěže isicathamiya z Durbanu, Jižní Afrika 2009

- Darrell Roodt: Sarafina! (1992)

5. 5.

Rock'n'roll a politika apartheidu vůči médiím a nahrávacím společnostem

- Malik Bendjelloul: Searching for Sugar Man (2012)

- Lloyd Ross: Voëlvry: The Movie (2006)

- Nahrávky vydavatelství Shifty Records na Bandcamp

12. 5.

Elektronická taneční hudba v nerovné společnosti

- Aryan Kaganof: SHARP! SHARP! – the kwaito story (2003)

- Gavin Hood: Tsotsi (2005)

- Vít Zdrálek: terénní nahrávky a videa z townshipu Mamelodi

- komerční nahrávky online

19. 5.

Evropská klasická hudba v Jižní Africe rozdělující a spojující

- Mark Dornford-May: U-Carmen eKhayelitsha (2005)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.01.2022)

Předmět má korekvizitu Jihoafrické hudební kultury AHV110303.

Další doporučené předměty
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.01.2022)

Kurz navazuje na přednášku/seminář Jihoafrické hudební kultury AHV110303, který bezprostředně předchází a který je korekvizitou kurzu Jihoafrické hudební kultury ve zvuku a obraze AHV110304.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK