PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jihoafrické hudební kultury - AHV110303
Anglický název: South African Music Cultures
Zajišťuje: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Uměnovědy
Je korekvizitou pro: AHV110304
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (07.02.2020)
Kurz uvádí do bádání o různých podobách jihoafrické hudební minulosti a současnosti v perspektivě dlouhé postkoloniální a globální modernity. Cílem je představit tamější hudební kultury jako součást společenských, kulturních, politických a ekonomických procesů. Kurz se dotkne tématiky původní tradiční hudby a jejích dnešních podob, hudby křesťanských misií a afrických nezávislých církví, městské populární hudební kultury od jazzu až po elektronickou taneční hudbu, ale nevynechá ani problematiku bělošských populárních žánrů a evropské klasické hudby v Jižní Africe, včetně opery. Výchozím předpokladem kurzu je, že navzdory rasově motivovaným historickým politikám oddělování, jsou jihoafrické společnosti po staletí složitě a na různých úrovních propojené jak mezi sebou navzájem, tak se zbytkem světa. Studium jejich hudebních kultur může jedinečným způsobem pomoci porozumět povaze dnešních postkoloniálních společností.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.01.2022)

Širší doporučená literatura

Konkrétní texty k jednotlivým hodinám budou upřesněny v sylabu.

Texty budou poskytovány online v SISu nebo fyzicky v knihovně ÚHV FF UK.

 

AGAWU, Kofi. 2003. Representing African music: Postcolonial notes, queries, positions. New York: Routledge.

AGAWU, Kofi. 2016. The African Imagination in Music. New York: Oxford University Press.

AMPENE, Kwasi, AMPOFO, Akosua Adomako, Godwin K. ADJEI a Albert K. AWEDOBA (eds.). 2015. J.H. Kwabena Nketia Festschrift: Discourses in African Musicology. Michigan: Michigan Publishing.

ANSELL, Gwen. 2005. Soweto blues: jazz, popular music, and politics in South Africa. New York: Continuum.

AROM, Simha. 2004. African polyphony and polyrhythm: musical structure and methodology. Cambridge: Cambridge University Press.

BALLANTINE, C. J. 2012 (1993). Marabi nights: jazz, 'race' and society in early apartheid South African. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press.

BARNARD, Alan. 2007. Anthropology and the Bushman. Oxford a NY: BERG.

BARZ, Gregory F. a Judah M. COHEN (eds.). 2011. The culture of AIDS in Africa: hope and healing in music and the arts. New York: Oxford University Press.

BLACKING, John. 1981. ‘Political and Musical Freedom in the Music of Some Black South African Churches’ In Ladislav Holý and Milan Stuchlik (eds) The Structure of Folk Models. London and New York: Academic, 35-62.

BOONZAIER, Emile and SHARP, John. 1988. South African Keywords. Cape Town and Johannesburg: David Philip.

BRENNAN, Vicki L. 2018. Singing Yoruba Christianity: music, media, and morality. Bloomington: Indiana University Press.

BRUINDERS, Sylvia. 2017. Parading respectability: The cultural and moral aesthetics of the Christmas Bands Movement in the Western Cape, South Africa. Grahamstown: NISC.

CABRITA, Joel. 2014. Text and Authority in the South African Nazaretha Church. Cambrdige: Cambridge University Press.

COMAROFF, Jean. 1985. Body of Power Spirit of Resistance. Chicago and London: The University of Chicago Press.

COPLAN, David B. 1994. In the time of cannibals: the word music of South Africa's Basotho migrants. Chicago: University of Chicago Press.

COPLAN, David B. 2008 (1985). In Township Tonight! South Africa’s Black City Music and Theatre. Chicago and London: The University of Chicago Press.

COPLAN, David B. and JULES-ROSETTE, Bennetta. 2005. ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika and the Liberation of the Spirit of South Africa’. African Studies 64/2: 285-308.

DARGIE, David 1984. ‘African Church Music and Liberation’ In Papers Presented at the Third and Fourth Symposia on Ethnomusicology. Grahamstown: International Library of African Music, 9-14.

DARGIE, David. 1997. ‘Christian Music Among Africans’ In Richard Elphick and T. R. H. Davenport (eds.) Christianity in South Africa: A Political, Social, and Cultural History. London: James Currey, 319-326.

DARGIE, David. 2010. ‘Xhosa Zionist Church Music: A Liturgical Expression beyond the Dreams of the Early Missionaries’. Missionalia: Southern African Journal of Mission Studies 38/1: 32-53.

DREWETT, Michael a Martin CLOONAN (eds.). 2006. Popular music censorship in Africa. Aldershot: Ashgate.

ELPHICK, Richard and DAVENPORT, Rodney. 1997. Christianity in South Africa: A Political, Social and Cultural History. Oxford: James Currey and Cape Town: David Philip.

ERLMANN, Veit. 1994. ‘Africa Civilized, Africa Uncivilized: Local Culture, World System and South African Music’. Journal of Southern African Studies 20/2: 165-179.

ERLMANN, Veit. 1996. Nightsong: performance, power, and practice in South Africa. Chicago: University of Chicago Press.

GARCIA, David F. 2017. Listening for Africa: freedom, modernity, and the logic of Black music's African origins. Durham: Duke University Press.

GILROY, Paul. 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge: Harvard University Press.

HAMM, Charles. 1995. Putting popular music in its place. New York: Cambridge University Press.

CHARRY, Eric S. (ed.). 2012. Hip hop Africa: new African music in a globalizing world [online]. Bloomington: Indiana University Press.

JAJI, Tsitsi. 2014. Africa in stereo: modernism, music, and pan-African solidarity. Oxford: Oxford University Press.

JORRITSMA, Marie. 2011. Sonic Spaces of the Karoo: The Sacred Music of a South African Coloured Community. Johannesburg: Wits University Press.

KING, Roberta Rose, Jean Ngoya KIDULA, James R. KRABILL a Thomas ODURO. 2011. Music in the life of the African church. Waco: Baylor University Press.

KIERNAN, James P. 1976b. ‘Public Transport and Private Risk: Zionism and the Black Commuter in South Africa’. Journal of Anthropological Research 33/2: 214-226.

KIERNAN, James P. 1976c. ‘The Work of Zion: An Analysis of an African Zionist Ritual’. Africa: Journal of the International African Institute 46/4: 340-356.

KIERNAN, James P. 1990. ‘The Canticles of Zion: Song as Word and Action in Zulu Zionist Discourse’. Journal of Religion in Africa 20/2: 188-204.

KIRBY, Percival. 1933. The Reed-Flute Ensembles of South Africa: A Study in South African Native Music. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 63/2: 313-388.

LEWIS-WILLIAMS, David. 2007 (2002). Případová studie 1: Skalní umění jihoafrických Sanů. Mysl v jeskyni. Praha: Academia, s. 162-196.

Lifela tsa Sione (24th edition revised, 47th printing). Morija (Lesotho): Morija Sesuto Book Depot, 2006.

LUCIA, Christine. 2005a. The World of South African Music: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press.

LUCIA, Christine. 2011. ‘Joshua Pulumo Mohapeloa and the Heritage of African Song’. African Music: Journal of the International Library of African Music. 9/1: 56-86.

LUCIA, Christine. 2014. ‘Composing Towards/Against Whiteness: The African Music of Mohapeloa’ In Lucy Michael and Samantha Schulz (eds.) Unsettling Whiteness. Oxford: Inter-Disciplinary Press: 219-230.

BURNIM, Mellonee V. a Portia K. MAULTSBY (eds.). 2006. African American music: an introduction. New York: Routledge.

MAPAYA, Madimabe G. 2013. ‘Music Traditions of the African Indigenous Churches: A Northern Sotho Case Study’. Southern African Journal for Folklore Studies 23/1: 46-61.

MEINTJES, Louise. 2003. Sound of Africa!: making music Zulu in a South African studio. Durham & London: Duke University Press.

MEINTJES, Louise. 2017. Dust of the Zulu: Ngoma aesthetics after Apartheid. Durham: Duke University Press.

MTHETHWA, Bongani. 1984. ‘Western Elements in Shembe’s Religious Dances’ In Papers Presented at the Third and Fourth Symposia on Ethnomusicology. Grahamstown: International Library of African Music: 34-37.

MTHETHWA, Bongani. 1991. ‘Re-Incorporation of Musical Instruments in Isaiah Shembe’s Hymns’ In Carol Muller (ed.) Papers Presented at the Tenth Symposium on Ethnomusicology. Grahamstown: International Library of African Music: 120-124.

MTHETHWA, Bongani. 1992. ‘Shembe’s Hymnody and the Ethical Standards and Worldview of Amanazaretha’ In G. C. Oosthuizen and Irving Hexham (eds.) Empirical Studies of African Independent/Indigenous Churches. Levinstone, Queenstown and Lampeter: The Edwin Mellen Press: 239-257.

MULLER, Carol A. 1999. ‘Chakide - The Teller of Secrets: Space, Song and Story in Zulu Maskanda Performance.’ In Duncan Brown (ed.) Oral Literature and Performance in Southern Africa. Oxford: James Currey, Cape Town: David Philip and Athens: Ohio University Press: 220-234.

MULLER, Carol A. 2006/1999. Rituals of Fertility and the Sacrifice of Desire: Nazarite Women's Performance in South Africa. Chicago and London: The University of Chicago Press.

MULLER, Carol A. 2008 (2004). Focus: Music of South Africa. New York and Oxford: Routledge.

MULLER, Carol A. (ed.). 2010. Shembe Hymns (translated by Bongani Mthethwa).  Pietermaritzburg: University of KwaZulu Natal Press.

MULLER, Carol A. a Sathima Bea BENJAMIN. 2011. Musical echoes: South African women thinking in jazz. Durham: Duke University Press.

MÜLLER, Retief. 2011. African Pilgrimage: Ritual Travel in South Africa's Christianity of Zion. Aldershot: Ashgate.

NKETIA, J. H. Kwabena. 1975. The music of Africa. London: Victor Gollancz.

NKETIA, J. H. Kwabena. 2005. Ethnomusicology and African music: collected papers. Vol. 1, Modes of inquiry and interpretation. Accra: Afram Publications.

OLIVIER, Emmanuelle. 2005 (1998). „The Art of Metamorphosis – Or the Ju|’hoan Conception of Plurivocality“, In Christine Lucia (ed.). The World of South African Music: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, s. 249-256.

OLSEN, Kathryn. 2014. Music and social change in South Africa: maskanda past and present. Philadelphia: Temple University Press.

OLWAGE, Grant. 2002. ‘Scriptions of the Choral: The Historiography of Black South African Choralism’. South African Music Studies 22: 29-45.

OLWAGE, Grant. 2003. Music and (Post)colonialism: The Dialectic of Choral Culture on a South African Frontier (unpublished Ph.D. thesis). Rhodes University.

OLWAGE, Grant. 2004. ‘The Class and Colour of Tone: An Essay on the Social History of Vocal Timbre’. Ethnomusicology Forum, XIII, 2: 203-226.

OLWAGE, Grant. 2006. ‘John Knox Bokwe, Colonial Composer: Tales about Race and Music’. Journal of the Royal Musical Association 131/1: 1-37.

OLWAGE, Grant (ed.). 2008. Composing Apartheid: Music for and against Apartheid. Johannesburg: Wits University Press.

PALMBERG, Mai a Annemette KIRKEGAARD (eds.). 2002. Playing with identities in contemporary music in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

RAFAPA, Lesibana. 2013. ‘Popular Music in the Zion Christian Church’. Muziki: Journal of Music Research in Africa 10/1: 19-24.

RAMOGALE, Marcus and GALANE, Sello. 1997. ‘Faith in action: Mokhukhu of the Zion Christian Church’. Festival of American Folklife. Washington, DC: Smithsonian Institution, 63-66, available online http://www.folklife.si.edu/resources/Festival1997/faithin.htm, (accessed 15 March 2015).

ROSS, Robert. 2009 (1999). A Concise History of South Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

SHEPHERD, Nick and ROBINS, Steven (eds). 2008. New South African Keywords. Athens, Ohio: Ohio University Press.

STEINGO, Gavin. 2016. Kwaito's promise: music and the aesthetics of freedom in South Africa. Chicago: The University of Chicago Press.

SUNDKLER, Bengt G. M. a Christopher STEED. 2000. A history of the church in Africa. Cambridge, UK: Cambridge University Press, Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10005027

TRACEY, Hugh. 1952. African dances of the Witwatersrand gold mines. Johannesburg: African Music Society.

TRACEY, Hugh. 1973. Catalogue: the Sound of Africa series : 210 long playing records of music and songs from Central, Eastern, and Southern Africa. Roodepoort: International Library of African Music.

WEMAN, Henry. 1960. African Music and the Church in Africa. Uppsala: Lundequistska bokhandeln.

WEST, Martin. 1975. Bishops and Prophets in a Black City: African Independent Churches in Soweto, Johannesburg. Cape Town: Dabid Philip.

Zion Christian Church Hymn Book. Lifela tsa Sione. Morija (Lesotho): Morija Sesuto Book Depot, 2004.

 

CD a DVD

Nahrávky Hugh Traceyho a Davida Dargieho v knihovně ÚHV FF UK. Další nahrávky budou poskytovány průběžně během kurzu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (21.02.2022)

Kurz je založený na výkladu, diskusi nad předepsanými texty a prezentaci kratších audio a audiovizuálních ukázek.

Pro vzájemnou průběžnou komunikaci, sdílení studijních materiálů a odevzdávání písemných prací bude kurz vužívat platformu MS Teams.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (21.02.2022)

Podmínky pro udělení zápočtu

Pravidelná docházka

- max 3 absence

- účast na závěrečné diskusi v prvním týdnu zkouškového období

 

Podmínky pro udělení zkoušky

Aktivní účast (20%)

- kladení otázek, aktivní účast v diskusi

 

Písemné kritické shrnutí dvou libovolných doporučených textů (2 x 15%)

- hodnotí se kvalita shrnutí základních argumentů textu včetně jejich kritického zhodnocení a srozumitelnost

- rozsah textu 800-1000 slov

- odevzdání textu do 7. 4. za první polovinu semestru a do 12. 6. za druhou polovinu semestru

- jeden ze shrnovaných textů lze použít při psaní eseje

 

Esej rozpracovávající libovolné probírané téma (50%)

- východiskem eseje musí být nejméně jedna nahrávka/video a nejméně dva další texty z doporučené literatury (lze použít jeden z textů pro kritické shrnutí)

- hodnotí se volba tématu, kvalita jeho promyšlení ve vztahu k nahrávce/videu a použité literatuře, kvalita argumentace, přehlednost a srozumitelnost

- rozsah 2000-2500 slov

- odevzdání do 12. 6.

- představení materiálu a vaší hlavní argumentace na společných prezentacích po tomto datu - bude upřesněno po vzájemné domluvě

Texty je třeba odevzdat do MS Teams.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (07.04.2022)

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN

 

24. 2.

Úvodní hodina

Literatura

- LUCIA, Christine. 2005. 'Introduction: Reading of South African Music' In: The World of South African Wusic: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, s. xxi-xlvi.

- MBEMBE, Achille. 2011 (2008) ‘Co je postkoloniální myšlení? Rozhovor s Achille Mbembem’, přeložila Alena Šindelářová, In: Vít Havránek, ed. Postkoloniální myšlení II. Praha: Tranzit, s. 36/52.

- STEINGO, Gavin. 2017. The Inaudible Nation: Music and Sensory Perception in Postapartheid South Africa. Cultural Critique 95/Winter, s. 71-100.

 

3. 3.

Khoisanské předkoloniální hudební kultury

- léčebný tanec a jeho reprezentace na skalní malbách a v etnografickém dokumentu

Literatura

- OLIVIER, Emmanuelle. 2005 (1998). „The Art of Metamorphosis – Or the Ju|’hoan Conception of Plurivocality“, In Christine Lucia, ed. The World of South African Music: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, s. 249-256.

- OLIVIER, Emmanuelle. 2001. Categorizing the Ju|’hoan Musical Heritage. African Study Monographs, Suppl. 27, s. 11-27.

- LEWIS-WILLIAMS, David. 2007 (2002). 'Případová studie 1: Skalní umění jihoafrických Sanů'. Mysl v jeskyni. Praha: Academia, s. 162-196.

 

10. 3.

Bantuské předkoloniální hudební kultury - hudba jako forma sociálního života

- prameny, nahrávky, problém reprezentace

Literatura

- KIRBY, Percival R. 1933. The Reed-Flute Ensembles of South Africa: A Study in South African Native Music. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 63/Jul.-Dec., s. 313-388.

- JAMES, Deborah. 1999. "Bagagešu" (Those of My Home): Women Migrants, Ethnicity, and Performance in South Africa. American Ethnologist 26/1, s. 69-89. Retrieved March 19, 2020, from www.jstor.org/stable/647499

- JAMES, Deborah. 2005. 'Pedi Women's Kiba Performance' In Christine Lucia, ed. The World of South African Music: A Reader. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, s. 272-278. (v knihovně ÚHV, momentálně nedostupné)

- JAMES, Deborah. 1999. Songs of the women migrants: performance and identity in South Africa. Edinburgh: Edinburgh University Press. (původní studie v knihovně ÚHV, momentálně nedostupné).

 

17. 3.

Bantuské předkoloniální hudební kultury v kapitalistické ekonomice a na koloniálním jevišti

- písně pracovních migrantů z Lesotha, taneční soutěže v johannesburských zlatých dolech

Literatura

- COPLAN, David. 1988. Musical Understanding: The Ethnoaesthetics of Migrant Workers' Poetic Song in Lesotho. Ethnomusicology 32/3, s. 337-368. doi:10.2307/851936

- COPLAN, David B. 1994. In the time of cannibals: the word music of South Africa's Basotho migrants. Chicago: University of Chicago Press.

- TRACEY, Hugh. 1952. African dances of the Witwatersrand gold mines. Johannesburg: African Music Society.

 

24. 3.

Křesťanská misie a funkční harmonie

- příběh prvního xhoského konvertity, jeho hymnu a jeho současného regionálního revivalu

Literatura

- DARGIE, Dave. 2016. Building on Heritage, Preserving Heritage: Music Work in Southern Africa, 1976-2016. Collegium 21, s. 162-188.

 

31. 3.

Křesťanská civilizační mise, nová hudební gramotnost a první černošská emancipace

- solmizační notace, jihoafrické sbory a příběh jihoafrické hymny

Literatura

- OLWAGE, Grant. 2006. John Knox Bokwe, Colonial Composer: Tales about Race and Music. Journal of the Royal Musical Association 131/1, s. 1-37.

- COPLAN, David a Bennetta JULES-ROSETTE. 2005. Nkosi Sikelel’ iAfrika and the Liberation of the Spirit of South Africa. African Studies 64/2, s. 285-308.

 

7. 4.

V univerzu jihoafrických nezávislých církví

- transformace evropské kostelní písně, místní tradiční hudba v novém kontextu, afro-americký gospel a "černošský Atlantik"

Literatura

- MULLER, Carol A. 2008 (2004). 'Mission Hymns and the Founding of the Shembe Community' a 'Shembe Hymns' In: Focus: Music of South Africa. New York and Oxford: Routledge, s. 203-225 a 227-257.

- MULLER, Carol A. 2006 (1999). Rituals of Fertility and the Sacrifice of Desire: Nazarite Women's Performance in South Africa. Chicago and London: The University of Chicago Press.

 

14. 4. Děkanské volno

 

21. 4.

Jihoafrický jazz, "černošský Atlantik" a psaní jazzové historiografie z perspektivy periferie

- marabi, District Six, Sophiatown, jazz doma a v exilu

Literatura

- BALLANTINE, C. J. 2012 (1993). Marabi nights: jazz, 'race' and society in early apartheid South African. Scottsville: University of KwaZulu-Natal Press. (k tomu audio: "08 Ballantine - Marabi Nights AUDIO.zip", podrobné komentáře k ukázkám najdete na konci knihy)

- COPLAN, David B. 2008. In Township Tonight! South Africa’s Black City Music and Theatre. Chicago and London: The University of Chicago Press. (k tématu jazzu dává smysl číst kapitoly 3 až 6)

- MULLER, Carol Ann a Sathima Bea BENJAMIN. Musical echoes: South African women thinking in jazz. Durham: Duke University Press. (užitečná je předmluva a kapitola 1 "08 Muller - Musical Echoes - Preface, 1 Beginnings.pdf" a kapitola 3 "08 Muller - Musical Echoes - 3 Cape Jazz.pdf")

28. 4.

Městská černošská populární kultura, globalizace a world music

- isicathamiya, maskanda, mbaqanga

Literatura

- ERLMANN, Veit. 1991. African stars: Studies in Black South African Performance. Chicago: The University of Chicago Press. (lze číst kapitoly 3, 4 a k žánru isicathamiya zejména 6)

- TITUS, Barbara. 2013. "Walking Like a Crab": Analyzing Maskanda Music in Post-Apartheid South Africa. Ethnomusicology, 57/2: 286-310. doi:10.5406/ethnomusicology.57.2.0286

- COPLAN, David B. 2008. In Township Tonight! South Africa’s Black City Music and Theatre. Chicago and London: The University of Chicago Press. (k žánru mbaqanga dává smysl číst kapitolu 7)

 

5. 5.

Rock'n'roll a politika apartheidních médií a nahrávacích společností

- bělošská alternativní kultura, punk, hnutí Voëlvry

Literatura

- HAMM, Charles. 1995. Putting Popular Music in its Place. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511895500 (k tématu pozice rock'n'rollu v apartheidní Jižní Africe dává smysl číst kapitoly 8 až 11)

- GRUNDLINGH, Albert. 2004. "Rocking the Boat" in South Africa? Voëlvry Music and Afrikaans Anti-Apartheid Social Protest in the 1980s. The International Journal of African Historical Studies 37/3, s. 483-514.

- HOPKINS, Pat, Max Du PREEZ, Koos KOMBUIS et al. 2006. Voëlvry: The movement that rocked South Africa. Cape Town: Zebra Press. (literatura pramenné povahy)

 

12. 5.

Elektronická taneční hudba v nerovné společnosti

- bubblegum, house music, kwaito...

Literatura

- STEINGO, Gavin. 2016. Kwaito's promise: music and the aesthetics of freedom in South Africa. Chicago: The University of Chicago Press.

 

19. 5.

Evropská klasická hudba v Jižní Africe rozdělující a spojující

- africký život děl evropské klasiky, soudobá hudba, opera

Zkouškové období

Prezentace témat esejí

- termín bude oznámen po vzájemné domluvě

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (06.02.2020)

Zájem o téma.

Další doporučené předměty
Poslední úprava: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. (12.01.2022)

Na kurz navazuje cvičení Jihoafrické hudební kultury ve zvuku a obraze AHV110304, které bezprostředně následuje. Pro jeho zapsání je nutné mít jako "hlavní" zapsaný předmět Jihoafrické hudební kultury AHV110303 (korekvizita pro AHV110304).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK