PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Tutorial I - AFS500136
Anglický název: Tutorial I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Daniele De Santis, Dott. Ric.
prof. James Hill, Ph.D.
doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
doc. Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Robert Roreitner
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AFS500135
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)

Jedná se o předmět bez pravidelné výuky s doporučenou dobou absolvování nejpozději ve druhém ročníku
studia.

Cílem předmětu je:
(a) posílit individuální vedení studentů;
(b) pomoci jim v obsahové i časové organizaci jinak dosti volně koncipovaného navazujícího magisterského
studia;
(c) vést je k tomu, aby začali včas soustavně pracovat na své diplomové práci, neodkládali její dokončení a
zbytečně neprodlužovali své studium.

Standardně je vyučujícím vedoucí diplomové práce. V odůvodněných případech pak jiný interní zaměstnanec
ÚFaR, případně některý z externích vyučujících pravidelně zajišťujících povinné a povinně volitelné předměty
studia filosofie na ÚFaR.

Absolvování Tutorialu I je podmínkou zápisu do „Diplomového semináře“. Smyslem je vést studenty k tomu, aby
již při zápisu do Diplomového semináře měli nějakou část své práce hotovu, nebo měli o své práci jasnější
představu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (21.10.2016)


* Standardní podmínky k udělení zápočtu
* (mohou být individuálně přizpůsobeny dle uvážení pedagoga):

a. Odevzdaní a schválení zadání diplomové práce (neplatí pro dvouoborové studenty, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru).
b. Získání zápočtu z předmětu „Písemná práce I“.
c. Domluva studenta s vyučujícím na zaměření magisterského studia a na jeho rámcovém obsahovém i časovém harmonogramu. (Tento harmonogram není pochopitelně pro budoucí průběh studia nijak závazný, má studentovi pouze pomoci si své studium včas a rozumně rozvrhnout.)
d. Individuální úkoly stanovené vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK