PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AFS500135
Anglický název: MA Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFS400006
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6413
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Prerekvizity : AFS500136
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)
Cílem semináře je vytvořit prostor, v němž by bylo možné prezentovat a diskutovat pracovní podobu vznikající
diplomové práce. Seminář je proto určen především studentům, kteří začínají psát nebo píší diplomové práce,
srdečně jsou však zváni také další vážní zájemci.

Student předkládá písemně s týdenním předstihem osnovu své práce a alespoň jednu její vypracovanou kapitolu;
ostatní účastníci semináře text prostudují a připraví si k němu své připomínky a otázky. Pro každou prezentaci je z
řad účastníků stanoven oponent, jehož úkolem je vyzdvihnout jeho hlavní metodologické, obsahové a formální
problémy a zformulovat několik klíčových otázek, na něž prezentující odpovídá.

Konkrétní program semináře je stanoven podle tematického zaměření účastníků semináře a pokročilosti jejich
práce v úvodních hodinách kurzu.

Zápočet získává student za pravidelnou účast na semináři, prezentaci své vlastní práce a přípravu kritického
komentáře k prezentaci alespoň jednoho z dalších účastníků.

Podmínkou zápisu do Diplomového semináře je absolvování Tutorialu I.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (11.09.2015)

Podmínkou zápisu do Diplomového semináře je absolvování Tutorialu I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK