PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řečtina I [2] - AFS500006
Anglický název: Greek I [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Záměnnost : AGR100036, AGR600020, ANR200038
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Test LS modelový _13-21.pdf Modelový zápočtový test z lekcí 13-21 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.10.2012)
Pokračování kursu starořečtiny pro začátečníky, který je koncipován tak, aby po jeho absolvování (a po absolvování navazující Řečtiny II) dokázal student samostatně číst řecké texty. Studentům, kteří si chtějí řečtinu důkladně osvojit, je doporučena též účast na doplňkovém procvičovacím kurzu Řečtina I - cvičení (AFS500047).

Kurs je otevřen studentům všech oborů FF UK.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.10.2012)

Filip Horáček - Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (16.02.2015)

Kurz je atestován po každém semestru jedním zápočtem, který lze získat na základě zápočtového testu z probrané gramatiky.

Pravidla pro zápočtový test: Test má 10 otázek, z každé lze získat max. 10 bodů, za každou chybu se strhává 1 bod (do chyb se počítají i přízvuky, ovšem stráhávám za ně max. 2 body za jednu otázku, plus max. další 2 za přídechy). Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 70 bodů. Na test máte 60 minut. Věty na překlad budou přebírány z četeb, tj. silně doporučuji si všechny četby opakovaně projít. Slovíčka budou ve větách volena tak, aby patřila mezi často v četbách užívaná. Každý student má pouze dva pokusy, tj. opravný test lze psát pouze jednou.

Termíny testu: budou vyhlášeny na konci semestru po dohodě.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (02.01.2019)

22. 2. Zkoušet se bude látka z lekce 14 (stažená slovesa -άω a -έω, slovesné stupnice sloves s kmeny plynnými/nosovými). Číst se bude řecká četba z lekce 14.

1. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 15 (stažená slovesa -όω). Číst se bude řecká četba z lekce 15.

8. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 16 (s-kmeny třetí deklinace). Číst se bude řecká četba z lekce 16. Psát se bude test na stažená slovesa.

15. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 17 (samohláskové kmeny 3. deklinace, stažená jména 1. a 2. deklinace). Číst se bude základní řecká četba z lekce 17.

22. 3. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 17.

29. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 18 (tvary konjunktivu). Číst se bude základní řecká četba z lekce 18.

5. 4. Zkoušet se bude látka z lekce 19 (tvary optativu). Číst se bude základní řecká četba z lekce 19. 

12. 4. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 18.

19. 4.- výuka se koná (Velký pátek).

26. 4. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 19.

3. 5. Zkoušet se nebude. Číst se bude základní řecká četba z lekce 20.

10. 5. Zkoušet se nebude. Číst se bude základní četba z lekce 21.   

17. 5. Zkoušet se nebude. Číst se bude základní řecká četba z lekce 22. 

24. 5. Zápočtový a zkouškový týden.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK