PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aristotelés, O duši - AFS100711
Anglický název: Aristotle, On the Soul
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Korekvizity : AFS100709
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (15.09.2018)
Cílem semináře je výklad hlavních témat i argumentačních postupů Aristotelova pojednání O duši (s důrazem na postavení tohoto spisu v celku Aristotelova díla).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (15.09.2018)

Cílem semináře je rekonstrukce Aristotelova pojetí duše jako „počátku živých bytostí“. Hlavní důraz bude kladen na způsob, jímž Aristotelés odlišuje jednotlivé složky duše (od vyživovací přes smyslovou až po rozumovou) na základě jejich různých činností a cíle, k němuž jsou orientovány. Výklad těchto složek i způsobu, jímž duše celkově utváří tělesný život, bude příležitostí k promyšlení základní pojmové dvojice možnosti a skutečnosti, skrze niž je Aristotelova přírodovědná nauka o duši provázána s jeho metafyzikou.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a jako takový nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Pro předběžný rozvrh kurzu viz Sylabus.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (15.09.2018)

Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři plus referát nebo písemná práce v rozsahu 5-7 normostran.

UPOZORNĚNÍ: písemné práce musejí odevzdány před koncem výuky v zimním semestru, tedy do 11. ledna 2019.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2018)

Literatura

Následující text a překlady budou spolu se základní sekundární literaturou dostupné ve studovně ÚFaRu:

- Aristotle, De anima, ed., with introduction and commentary, by David Ross, Oxford, Oxford University Press, 1962 (reed. 1999)

- Aristotelés, O duši, překl. Antonín Kříž, revidoval Milan Mráz, in: Aristotelés, Člověk a příroda, Praha, Svoboda, 1984, str. 167-314 (reedice Křížova překladu: Aristotelés, O duši, Praha, Petr Rezek, 1995,

- Aristotelés, De anima, trans., with introduction and commentary, by Christopher Shields, Oxford, Clarendon Press, 2016

 

Základní sekundární literatura (k dispozici ve studovně v aparátu semináře):

- Aristotle, De anima, with translations, introductions and notes by R. D. Hicks, Hildesheim, Olms, 1990 (1. vyd. Cambridge 1907)

- Aristotle, De anima. Books II and III with passages from Book I, trans., with introduction and notes, by D. W. Hamlyn, Oxford, Clarendon Press, 1993

- Gilbert Romeyer Dherbey et Cristina Viano (eds.), Corps et âme. Sur le De anima d’Aristote, Paris, Vrin, 1996

- Ronald Polansky, Aristotle’s De anima, New York, Cambridge University Press, 2007

Kratší studie k jednotlivým kapitolám spisu O duši a dílčím problémům budou průběžně (jako PDF) vkládány přímo do popisu kurzu v SISu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (15.09.2018)

Zkoušku skládají účastníci kurzu z předmětu "Antická filosofie II - komisionální zkouška".

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (21.09.2018)

Cílem semináře je rekonstrukce Aristotelova pojetí duše jako „počátku živých bytostí“. Hlavní důraz bude kladen na způsob, jímž Aristotelés odlišuje jednotlivé složky duše (od vyživovací přes smyslovou až po rozumovou) na základě jejich různých činností a cíle, k němuž jsou orientovány. Výklad těchto složek i způsobu, jímž duše celkově utváří tělesný život, bude příležitostí k promyšlení základní pojmové dvojice možnosti a skutečnosti, skrze niž je Aristotelova přírodovědná nauka o duši provázána s jeho metafyzikou.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a jako takový nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Předběžný rozvrh kurzu (s možností změny s ohledem na počet účastníků a referátů):

- 2. 10. 2018: úvodní představení spisu O duši a jeho místa v Aristotelově díle; O duši I, 1: předmět spisu a první úvahy o duši; rozvržení referátů

- 9. 10. 2018: O duši I, 2-5 pojetí duše u starších myslitelů

- 23. 10. 2018: O duši II, 1-3 definice duše a její odůvodnění, složky duše & II, 4, 415b7-28 duše jako příčina trojího druhu

- 30. 10. 2018: O duši II, 5-6 & III, 12 vnímání, předměty smyslů, pořadí smyslů

- 6. 11. 2018: O duši II, 11 & III, 13 hmat

- 13. 11. 2018: O duši II, 7 zrak a vidění & O vnímání a vnímatelném kapitola 3 barvy

- 20. 11. 2018: O duši III, 1-2 počet smyslů a společný smysl

- 27. 11. 2018: O duši III, 3 & III, 8 obraznost

- 4. 12. 2018: O duši III, 4 rozum

- 11. 12. 2018: O duši III, 5 činný a trpný rozum

- 18. 12. 2018: O duši III, 9 duše a počátek pohybu živočichů

- 8. 1. 2019: O duši III, 10-11 duše a struktura pohybu živočichů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK