PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Láska a přátelství v Platónově filosofii - AFS100691
Anglický název: Love and Friendship in Plato
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100690
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Cílem kurzu bude porozumět Platónovu pojetí lásky a přátelství, jejich vzájemnému vztahu a jejich roli v celku jeho filosofie. Komplex otázek souvisejících s těmito dvěma tématy se přitom pokusíme nahlédnout především z perspektivy druhého z nich, tedy přátelství.
Seminář se bude opírat především o tři dialogy, Lysis, Symposion a Faidros, zaměříme se však také na vybrané pasáže z dalších Platónových děl, především z dialogů Ústava a Zákony.

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako volitelný předmět.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři během semestru a převzetí patronátu nad jedním seminárním sezením.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK