PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antická filosofie - AFS100690
Anglický název: Antient Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Je korekvizitou pro: AFS100692, AFS100691
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (20.02.2018)

Cílem kursu je výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského. Současně se zaměříme na původ základních filosofických pojmů a vznik různých filosofických disciplín.

This course in Ancient philosophy (for BA students in philosophy) will be devoted to the most important authors and schools ranging from the Presocratics to Hellenistic and early Greco-Roman periods. The most important philosophical concepts formulated during these centuries will also be discussed together with basic survey of their future developments.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (20.02.2018)

Cílem kursu je výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského. Současně se zaměříme na původ základních filosofických pojmů a vznik různých filosofických disciplín.

This course in Ancient philosophy (for BA students in philosophy) will be devoted to the most important authors and schools ranging from the Presocratics to Hellenistic and early Greco-Roman periods. The most important philosophical concepts formulated during these centuries will also be discussed together with basic survey of their future developments.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Podmínkou získání atestu z předmětu „Antická filosofie I“ je absolvování dalšího z takto označených kurzů, které mají formu seminárního čtení (bližší vysvětlení v úvodní přednášce).

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Literatura se kryje s povinnou literaturou ke zkoušce „Antická filosofie II“ a je pod touto rubrikou uvedena na stránkách ÚFaRu. Primární literatura je dostupná v elektronické podobě tamtéž a zároveň k dispozici ve volném výběru ve studovně knihovny ÚFaRu. Doplňující sekundární literatura bude k dispozici v semestrálním aparátu ve studovně. Případná další literatura bude doplňována průběžně (ve formě PDF souborů) do popisu semináře v SISu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Zkoušku skládají účastníci kurzu z předmětu "Antická filosofie II - komisionální zkouška".

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (18.09.2017)

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk řazených pod volnou rubriku „antická filosofie“; půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si antická filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak vzniklo rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové. V zimním semestru se od stručného výkladu presokratiků obrátíme k Platónovým dialogům, v semestru letním začneme Aristotelem, a to včetně způsobu, jímž kriticky navazuje na Platóna. Následně se budeme věnovat stoické škole, Epikúrovi a dvěma hlavním formám antické skepse (tedy skepsi pyrrhónské i akademické).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK