PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bytí a akt (Aristotelova Metafysika) - AFS100654
Anglický název: Being and Act (Aristotle's Metaphysics)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Korekvizity : AFS100652
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (03.10.2015)
Dvousemestrální seminář je věnován četbě a interpretaci vybraných pasáží Aristotelovy Metafysiky:
I. kniha (Alfa), kapitoly 1-7;
IV. kniha (Gamma), kapitoly 1-2;
V. kniha (Delta), kapitoly 7-8;
VI. kniha (Epsilon), kapitola 1;
IX. kniha (Theta), kapitoly 1, 6-9;
XII. kniha (Lambda), kapitoly 1-10 (celá kniha).


Seminář si lze zapsat jako předmět "Antická filosofie I", nebo jako volitelný předmět.
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (09.10.2015)

Text:

 

Aristotelis metaphysica, ed. W. Jaeger, Oxford 1957

Aristotle's Metaphysics. Vol. 1, 2, a revised text with introduction and by commentary W. D. Ross, Oxford 1997

 

elektronicky

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0051

  

 

Český překlad:

 

Aristotelés, Metafyzika Alfa, Přeložil Filip Karfík, Praha 2015

Aristotelés,  Metafyzika, přeložil a poznámkami opatřil Antonín Kříž, Praha 2003

 

Další vydání, překlady, komentáře:

 

Aristotle The metaphysics. Books I-IX, X-XIV, with an english transl. by Hugh Tredennick, London (Loeb Library), 1969

Aristotele Metafisica. Volume 1, 2, traduzione, introduzione e commento di Giovanni Reale, Napoli 1968

Aristote, La Métaphysique. 1, 2, édition entierement refondue, avec commentaire par J. Tricot, Paris 1953, 1966

Aristoteles., Metaphysik: griechisch-deutsch. Halbbd. 1, 2, Übersetzung von Hermann Bonitz mit Einleitung und Kommentar von Horst Seidl; griechisch Text in der Ed. von Wilhelm Christ, Hamburg 1984

 

Komentáře a interprtace knih Alfa, Theta, Lambda:

 

Aristotle's Metaphysics Alpha, ed. by Carlos Steel, with a new critical edition of the Greek Text by Oliver Primavesi, Oxford 2012

 

J. Beere, Doing and being: an interpretation of Aristotle's Metaphysics Theta, Oxford; New York 2009

 

S. Makin, Aristotle. Metyphysics. Book Theta, Oxford 2006

 

Aristotle's Metaphysics Lambda, ed. by Michael Frede and David Charles, Oxford 2000

 

M. Bordt, Aristoteles' Metaphysik XII, Darmstadt 2006

 

 

 

Celkové interpretace:

 

S. Menn, The Aim and the Argument of Aristotle's Metaphysics, pracovní rukopis, dostupné na https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/antike/mitarbeiter/menn/contents

 

P. Aubenque, Problém bytí u Aristotela, Praha 2014

 

G. Reale, The concept of first philosophy and the unity of the metaphysics of Aristotle, edited and translated by John R. Catan, Albany 1980

 

E. Halper, Metaphysics: a reader's guide, New York 2012

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (09.10.2015)

Zápočet lze získat za převzetí patronátu nad vybranou pasáží. Úkolem patrona je:

1.      S předstihem (do středečního večera) vypracovat a vedoucímu semináře zaslat prezentaci dané pasáže v rozsahu jedné až dvou normostran, která bude obsahovat (a) zasazení pasáže do celku textu, (b) vymezení hlavních témat pasáže, (c) její členění a (d) dvě až tři hlavní otázky, které bychom si podle jeho názoru měli nad pasáží primárně klást.

2.      Být připraven odpovídat na otázky týkající se dané pasáže a podílet se na vedení příslušného seminárního sezení.

3.      Vypracovat stručný esej (maximálně pět normostran) věnovaný vybranému tématu z probíraných pasáží Aristotelovy Metafysiky, v němž budou soustavně využity minimálně dva tituly sekundární literatury. 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (09.10.2015)

Rozpis seminářů na zimní semestr:

 

9.10.    Ι,1

16.10.  I,2

23.10.  I,3 (983a24-984b8)

30.10.  I,3-4 (984b8-985b4)

6.11.    I,6

20.11. I,7

27.11.  IV,1-2

4.12.    V,7-8

11.12.  VI,1-2a (1025b1-1026b2)

18.12.  IX,1

8.1.      IX,6

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK