PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Platón Ústava VI. - VII. - AFS100653
Anglický název: Plato´s Republic VI. - VII.
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Korekvizity : AFS100652
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (10.03.2016)
Cílem semináře je intepretace hlavních argumentačních postupů a pojmů středních knih Platónovy Ústavy, včetně tří velkých "obrazů" (slunce/dobro, dělená úsečka, jeskyně).

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Upřesnění postupu četby: začneme závěrem V. knihy, strany 474c-480a (filosofická povaha a její touha po pravdě; povaha předmětu filosofického vědění; první rozlišení mínění čili doxa a vědění čili epistémé. Šestou knihu pak budeme číst od strany 504a - a pokračovat až do konce VII. knihy (nástin "delší cesty" k pravdě; dobro a slunce, dělená úsečka, jeskyně; filosofická výchova a dialektika)

Referáty z textu Ústavy VII během LS:

517b-521b - zamluveno

521c-524d - zamluveno

526c-530c - zamluveno

531d-534e - zamluveno
Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (10.03.2016)

Text Ústavy (ed. Burnet pro Oxford Classical Texts) i český překlad Františka Novotného budou k dispozici v knihovně ÚFaRu.

Vybrané komentáře textu budou dostupné v v semestrálním aparátu tamtéž. Kratší texty (články či kapitoly v PDF) budou postupně doplňovány do popisu semináře v SISu (dostupné pro zapsané studenty).

K výběru sekundární literatury viz více v úvodním semináři.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (10.03.2016)

Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři plus referát nebo písemná práce v rozsahu 5-7 normostran (za semestr), případně 10-15 normostran (za dva semestry).

 

Referáty z textu Ústavy VII během LS:

517b-521b - zamluveno

521c-524d - zamluveno

526c-530c - zamluveno

531d-534e - zamluveno

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (10.03.2016)

Cílem semináře je podrobná rekonstrukce celkového argumentačního postupu v šesté a sedmé knize Platónovy Ústavy. Důraz bude zároveň kladen na systematičtější výklad základních motivů Platónovy etiky a metafyziky, které se v textu objevují.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a jako takový nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Upřesnění postupu četby: začneme závěrem V. knihy, strany 474c-480a (filosofická povaha a její touha po pravdě; povaha předmětu filosofického vědění; první rozlišení mínění čili doxa a vědění čili epistémé. Šestou knihu pak budeme číst od strany 504a - a pokračovat až do konce VII. knihy (nástin "delší cesty" k pravdě; dobro a slunce, dělená úsečka, jeskyně; filosofická výchova a dialektika)

 

Referáty z textu Ústavy VII během LS:

517b-521b - zamluveno

521c-524d - zamluveno

526c-530c - zamluveno

531d-534e - zamluveno

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK