PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza dramatu - ADV100004
Anglický název: Drama Analysis
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ADV100008, ADV100007, ADV1000011
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (24.09.2020)
Seminář je zaměřena na teorii dramatu a má poskytnout posluchačům základní nástroje k jeho analýze.

Výklad postihne konstitutivní komponenty dramatické struktury (přímá řeč, dialog, monolog, děj, postavy, čas,
prostor, chronototp), jejich podoby a zásadní proměny v rámci historické žánrové soustavy. Pozornost bude
věnována také teatrologickým aspektům dramatických textů.

Nedílnou součást semináře představují průběžné analýzy konkrétních dramatických textů, jejichž cílem je
zvládnutí příslušné metodologie a terminologie.
Požadavky k atestaci: znalost probírané problematiky, terminologie a zadané literatury, uspokojivé vypracování
zadaného referátu, uspokojivé vypracování závěrečné písemné práce (esej).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK