PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář ročníkové práce - ADV1000011
Anglický název: Seminar of Annual Theses
Zajišťuje: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Mgr. Markéta Polochová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Polochová, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Prerekvizity : ADV100002, ADV100004, ADV100006
Záměnnost : ADV100007
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (22.02.2024)
Předmět je určen studentům 2. ročníku bakalářského studijního programu. V rámci stanoveného setkání budou
studenti prezentovat v ZS výzkumný záměr ročníkové práce, v LS relevantní část práce (cca 5-10 stran).
Předmět předpokládá zápis předmětu Ročníková práce I. a II., na němž si studenti po konzultaci se zvoleným
školitelem určí své téma a konzultuje vypracování práce. Prezentace v ZS 2023 se bude konat 20.11. a v LS 18.3.
Studenti odevzdávají část práce do 13.3. svému školiteli.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK