PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Deutsche Literatur bis 1700 - ADE511009
Anglický název: German Literature before 1700
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE510009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Manfred Weinberg
Záměnnost : ADE510009
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (23.05.2023)
Cílem předmětu je podat přehled epoch německé literatury do r. 1700 v kontextu dobových politických poměrů (sociálních struktur, státních a mocenských útvarů), filosofických proudů a kultury (architektury, výtvarného umění, hudby). Výklad bere průběžně ohled na to, že středověká a raně novověká umělecká paradigmata i funkce a pozice umění jsou odlišné od moderních a že je k nim třeba posluchačům zprostředkovat specifické klíče.
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (23.01.2024)

Klausur zu den Vorlesungsinhalten.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (30.01.2024)

ACHNITZ, Wolfgang a HERWEG, Mathias. Deutsches Literatur-Lexikon das Mittelalter. Band 1-6. Berlin: de Gruyter 2011-2014.
BAHR, Ehrhard (Hrsg): Dějiny německé literatury, Praha: Karolinum 2007, Bd. 1.
BERGMANN, Rolf (ed.): Althochdeutsche und altsächsische Literatur, Berlin/Boston: de Gruyter 2013.
BRUNNER, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelaltes im Überblick, Stuttgart: Reclam 1997.
BURCKHARDT, Jacob: Die Kultur der Renaissance in Italien, Hamburg: Nikol 2004.
BURKE, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha: Mladá fronta 1996.
De BOOR, Helmut/NEWALD, Richard: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bände I-V, München: Beck 1964ff.
DUBY, Georges: Die Zeit der Kathedralen. Kunst und Gesellschaft 980-1420, Frankfurt a.M: Suhrkamp 1992.
Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, Band 2: Die Literatur des 17. Jahrhunderts, ed. von Albert Meier, München: Hanser 1999.
HEINZLE, Joachim (ed.): Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit, Bände I-III. Tübingen: Niemeyer 1984ff.
HUIZINGA, Johan: Herbst des Mittelalters, Stuttgart: Kröner 2006.
KLEIN, Dorothea: „Wann endet das Spätmittelalter in der Geschichte der deutschen Literatur?“, in: Forschungen zur deutschen Literatur des Spätmittelalters. Festschrift für Johannes Janota, ed. von Horst Brunner und Werner Williams-Krapp, Tübingen: de Gruyter 2003, S. 299-316.
Le GOFF, Jacques: Kultura středověké Evropy, Praha: Odeon 1991.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK