PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Deutsche Literatur bis 1700 - ADE510009
Anglický název: German Literature before 1700
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Manfred Weinberg
Vyučující: prof. Manfred Weinberg
Je záměnnost pro: ADE511009
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jarmila Andrlová (29.11.2023)
Cílem předmětu je podat přehled epoch německé literatury do r. 1700 v kontextu dobových politických poměrů
(sociálních struktur, státních a mocenských útvarů), filosofických proudů a kultury (architektury, výtvarného
umění, hudby). Výklad bere průběžně ohled na to, že středověká a raně novověká umělecká paradigmata i funkce
a pozice umění jsou odlišné od moderních a že je k nim třeba posluchačům zprostředkovat specifické klíče.
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. (20.09.2021)

Klausur zu den Vorlesungsinhalten.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK