PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurz turečtiny V - ABV100036
Anglický název: Practical Course of Turkish V
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Filip Kaas
Burak Hilmioglu, M.A.
Prerekvizity : ABV100035
Je prerekvizitou pro: ABV100037
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (19.09.2023)
The entry-level competence for this course is B1 (CEFR) and the course will further improve upon this level. The course is a follow up of Practical Course of Turkish IV. The focus of this course shifts from grammar and text based language acquisition to seminars with native speaker and spoken communication, language production and comprehension.

The course will make use of the textbook Yeni Hitit: Yabancılar için Türkçe – Orta B1-B2. And will be enhanced by materials of the lecturers. In order to facilitate the acquisition of vocabulary, materials will be prepared in Quizlet (https://quizlet.com/).

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (19.09.2023)

The successful completion of this course is conditioned by acquiring sufficient number of points (at least 66%+ of the maximum number). The points can be acquired from following:

Homeworks: 15 x 15b (max.225b) – submitted on time through LMS (Moodle or Google Classroom)

There will be a Turkish novel selected and certain parts of the novel will be assigned for weekly reading. Weekly assessment from the selected novel will be made with discussions and homework assignments.

Presence: 39 x 5b (max.195b)

Vocabulary / short tests / essays during semester / presentations: max.100b

Students are expected to prepare two presentations by using audio visual materials. Presentation topics must be approved by the instructor beforehand and to be presented on the announced date.

Final test: 80b – combination of following:

1)     Linguistic competence (expression of ideas, translation, usage of grammar)

2)     Knowledge-based grammar test – there will be a list of questions concerning Turkish grammar at the end of the semester (e.g. how does a specific construction work, illustration of specific grammar on examples, formal paradigmes, explanation of the usage of a morpheme, ...)

Final oral exam: 120b – The final exam will consist of two separate modules.

1)     First part will be about the evaluation of comprehension and explanation skills of the students regarding the novel read during the semester.

2)     Second part will be a general oral discussion about pre-selected general topics such as history, travel, culture, etc.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Filip Kaas (24.08.2021)

Textbook:

Uzun, N. Engin (Ed. ), 2010. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe-Temel A1-A2 (Ders Kitabı, Öğretmen Kitabı, Çalışma Kitabı). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

 

Secondary literature:

Ersen-Rasch, M., 2001. Turkische Grammatik: Für Anfanger und Forgeschrittene. Max Hueber.

Göksel, A. & Kerslake, C., 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. London and New York: Routledge.

Ketrez, F. N., 2012. A Student Grammar of Turkish. Cambridge: CUP.

Kučera, P., 2014. Podrobná gramatika turečtiny. Brno: Lingea.

Lewis, G., 1967. Turkish Grammar. Oxford: Oxford Univesity Press.

 

Dictionary:

Avery, R., Bezmez, S., (eds.), 2001. Redhouse Sözlüğü: İngilizce – Türkçe. Istanbul: Redhouse Yayınları.

Laně, T., 2012. Turecko-český, česko-turecký slovník. Brno: Lingea.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bc. Karolína Kotalová (19.09.2023)

1. week                1.10.2021             Introduction and organization of the course, evaluation of students

2. week                8.10.2021             Review of grammar

3. week                15.10.2021           Various -diği constructions

4. week                22.10.2021           Various -diği constructions

5. week                29.10.2021           Various -diği constructions; Presentation 1

6. week                5.11.2021             Reduplication in Turkish

7. week                12.11.2021           Corpus methods for language acquisition

8. week                19.11.2021           Transcription of spoken Turkish language

9. week                26.11.2021           Turkish lexicology, semantic fields and frequency dictionaries; Presentation 2

10. week              3.12.2021             Aspectual verbs (-ivermek, idurmak, ...)

11. week              10.12.2021           Other aspectual constructions (-mek üzere, -eli, -er -mez, -esiye, -dikçe)

12. week              17.12.2021           Other aspectual constructions (-mek üzere, -eli, -er -mez, -esiye, -dikçe)

13. week              7.1.2022               Final oral exam

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK