PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 2. poloviny 20. století I - ABO600107
Anglický název: Czech Literature of the 2nd Half of the 20th Century I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 54 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ABO600108
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Česká_literatura_20_stol_II_program_podzim20.docx Program semináře doc. Vojtěcha - ZS 2020 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
stáhnout Česká literatura_20._st_II_LS_2020_21.docx Program - jaro 2021 doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
stáhnout J_Chalupecký_Svět_v kterém_žijeme_1940.pdf Jindřich Chalupecký: Svět, v kterém žijeme (1940) doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (03.10.2022)

Zápočet se uděluje (1) za úspěšně zvládnutý test (k tomu doporučujeme navštěvovat základní oborovou přednášku; rozsah testu je dán znalostí základní literatury prezentované v seminářích a na přednášce; tato literatura je též uvedena v https://uclk.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-studium/povinna-literatura-bc/), (2) za plnění standardních seminárních povinností, které zpravidla znamenají pravidelnou a aktivní účast na semináři a přednesený (případně písemně vypracovaný) referát.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (27.08.2020)

Česká literatura 20. století II (od roku 1945 do současnosti)

 

Anotace

Kurz seznámí studenty s hlavními rysy vývoje české literatury po druhé světové válce. Prostřednictvím stěžejních literárních bude dokumentovat proměny literární poetiky i funkci literatury ve společnosti.

 

Česká literatura 20. století II bakalářský kurz

základní seminář, 2 hod. týdně

 

Sylabus

Tematické okruhy:

 

1) Reakce na okupaci a válku (Drda, Weil).

2) Poúnorová literatura vydávaná a nevydávaná (Kainar, Řezáč; Havlíček, Kolář, Hrabal).

3) Poezie šedesátých let (Seifert, Holan, Skácel, Wernisch).

4) Romány deziluze (Vaculík, Kundera, Šotola).

5) Téma okupace a holocaustu (Weil, Škvorecký, Fuks, Körner).

6) Proměny dramatu a malých scén (Kohout, Topol, Vyskočil, Havel).

7) Fenomén samizdatu a neoficiální literatura 70. a 80. let (Vaculík, Gruša, Šiktanc, Jirous, Hutka).

8) Bohumil Hrabal a další autoři šedé zóny (Seifert, Mikulášek, Skácel).

9) Exilová literatura po roce 1948 (Hostovský, Kundera, Škvorecký, Novák).

10) Nová situace literatury po roce 1989 (Hodrová, Kratochvil, Topol, Kolmačka, Balabán).

 

Požadavky ke kontrole studia

Aktivní účast na semináři, plnění zadaných úkolů, vypracování seminární práce, písemný test.

 

Literatura

Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989. I-II. Praha: Academia 2007. III-IV. Tamže 2008.

Zde i další literatura.

Dále:

Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem. Brno 2008.

Michal Bauer: Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století. Praha 2009.

Libor Vodička, Jiří Zizler, Petr Hruška a Lubomír Machala (eds.): V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha 2008.

Jiří Knapík, Martin Franc (eds.): Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. I-II. Praha 2012.

Alena Fialová (ed.): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha 2014.

Langerová, Marie — Vojvodík, Josef — Tippnerová, Anja — Hrdlička, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. — 60. let (Praha 2009)

Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749—2014. I—II (Praha 2015)

Holý, Jiří (ed.): Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století (Praha 2016)

 

 

internetový Slovník české literatury po roce 1945 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

 

(aktualizováno 26.8. 2020)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK