PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století I - ABO100193
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100192
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Kateřina Veselá
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Seminář je jednosemestrální kurz určený především studentům nižších ročníků. Jeho hlavní je úvod do četby zásadních literárních textů první poloviny 20. století. Je zaměřen na poezii, především z hlediska rozvoje básnického výrazu jako typického rysu období tzv. moderny. Ve čtyřech tematických okruzích (z nichž každému budou věnovány zhruba tři semináře) se bude zabývat některými proudy předválečné poezie ? dekadencí, ?buřičskou? generací, poetismem a surrealismem. Kromě čtení pěti základních děl, reprezentujících dané směry, se bude snažit uvést tato díla do dobového kontextu prostřednictvím ukázek z vybraných doplňujících textů, beletristických i teoretických. Pozornost bude věnována také porozumění básnickému textu a ukázkám technik jeho rozboru. Hlavní cílovou dovedností, ke které kurz směřuje, je schopnost utvořit si vlastní postoj ke konkrétnímu dílu, podložený poučenou četbou a rámcovou znalostí dobového kontextu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Základní texty:

Hlaváček, Karel: Pozdě k ránu. In Budu snít marně. Ed. Trochová, Zina. Praha: Mladá fronta 1998.

Nezval, Vítězslav: Absolutní hrobař. Praha: Fr. Borový 1937.

Seifert, Jaroslav: Na vlnách TSF. In Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 2. Praha: Akropolis 2002.

Toman, Karel: Sluneční hodiny. In Básně. Eds. Červenka, Miroslav; Trochová, Zina. Praha: Český spisovatel 1997.

Toman, Karel: Měsíce. In Básně. Eds. Červenka, Miroslav; Trochová, Zina. Praha: Český spisovatel 1997.

Doplňující texty:

1)

Česká básnická moderna. Ed. Svozil, Bohumil. Praha: Československý spisovatel 1987.

Breisky, Artur: Triumf zla. Praha: ROAD, 1992.

Mukařovský, Jan: Poezie Karla Hlaváčka. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1982. S. 635 ? 643.

Hrabák, Josef: Úvod do teorie verše. Praha: SPN 1986.

2)

Vybrané básně Fr. Šrámka, Fr. Gellnera, St. K. Neumanna.

Šalda, František Xaver: Starý a nový Toman. In O umění. Ed. Lantová, Ludmila. Praha: Československý spisovatel 1955. S. 273 ? 278.

Blažíček, Přemysl: Poezie Karla Tomana. Praha: ISE 1995.

3)

Poetismus. Eds. Chvatík, Květoslav; Pešat, Zdeněk. Praha: Odeon 1967.

Teige, Karel: Stavba a báseň. Praha: Odeon 1927.

Nezval, Vítězslav: Pantomima. Praha: Fr. Borový 1935.

Nezval, Vítězslav: Básně noci. Praha: Odeon 1966.

4)

Nezval, Vítězslav: Žena v množném čísle. Praha: Kentaur 1993.

Štyrský, Jindřich: Texty.Eds. Srp, Karel; Bydžovská, Lenka. Praha: Argo 2007.

Kalandra, Záviš: Nezvalův Absolutní hrobař. Šílenství a genialita. Surrealismus proti proudu. In Intelektuál a revoluce. Praha: Český spisovatel 1994. S. 141-149.

Teige, Karel: Surrealismus proti proudu. In Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie ze třicátých let. Praha: Československý spisovatel 1969.

Mukařovský, Jan: Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1982. S. 660 - 679.

Ostatní doporučená literatura:

Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing 1995.

Dějiny české literatury III. Praha: ČSAV 1961.

Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN 2002.

a veškerá literatura doporučená seznamem četby z 20. století, který vydal Ústav české literatury FF UK.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Zápočet: Aktivní účast na semináři, krátká zápočtová písemná práce (cca 5 stran) na vybrané téma z látky semináře.

Zkouška: Písemná práce (10 - 15 stran) na vybrané téma z látky semináře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Typ předmětu: povinný

Forma výuky: seminář

Doba výuky: Středa 9,10 ? 10,50

Atestace: zápočet/zkouška

Vyučující: Kateřina Veselá, vesela@ufal.mff.cuni.cz

Tematické okruhy:

1) Karel Hlaváček: Pozdě k ránu

Dekadence. Pojem moderna a datování moderní poezie. Související směry ? symbolismus, impresionismus. Zvuková stránka básně.

2) Karel Toman: Sluneční hodiny, Měsíce

Generace počátku století, vývoj hlavních představitelů. Anarchismus, futurismus, vitalismus. Stylizace lyrického subjektu.

3) Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF

Avantgarda a její teoretická východiska. Poetismus. Poezie jako součást širšího konceptu a její společenská úloha.

4) Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař

Proměny konceptu avantgardy. Surrealismus. Ostatní tendence 30. let ? František Halas a Vladimír Holan. Sémantický rozbor básně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK