PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 20. století I (do roku 1939) - ABO100015
Anglický název: Reading of Czech Literature of 20th Century I (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100014
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Záměnnost : ABO100019, ABO100040, ABO100042, ABO100193, ABO100195, ABO100226, ABO300716
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (05.09.2008)

Kurz je koncipován jako semestrální, jeho cílem je nastínit prostřednictvím několika vybraných charakteristických textů některé z dominantních tendencí a směrů literatury 1. poloviny 20. století.
Středobodem zájmu je v případě tohoto kurzu zejména česká poezie, neboť z řady důvodů představuje klíčové pole pro střetávání různorodých formací a tendencí, které měly pro utváření prostoru meziválečného slovesného umění určující ráz. Na základě analýzy klíčových básnických textů rozličné provenience se pokusíme přiblížit k určitým obecnějším aspektům, které se vztahují k širším historickým, filozofickým, náboženským či politickým kontextům a jež umožňují hlubší porozumění nejen textům samotným, ale také určujícím souvislostem doby, v jejímž rámci vznikaly.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (05.09.2008)

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. (Praha 1995); Kol. autorů: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha 1998); A. Novák ? J. V. Novák: Přehledné dějiny české literatury (např. vyd. Brno 1997)

Doporučená literatura: Bude průběžné zadávána dle témat semináře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (05.09.2008)

Tematické okruhy:

1) Poezie českého fin de si?cle (Jiří Karásek ze Lvovic: Zazděná okna; Otokar Březina: Svítání na západě; Antonín Sova: Vybouřené smutky)

2) Poezie českého postsymbolismu a vitalismu (Karel Toman: Torzo života; S. K. Neumann: Kniha lesů, vod a strání; Jakub Deml: Moji přátelé)

3) Poezie meziválečné avantgardy (Jiří Wolker: Host do domu; Vítězslav Nezval: Pantomima; Konstantin Biebl: Nový Ikaros)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK