PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba textů - AAR400013
Anglický název: Reading of Arabic Texts
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Prerekvizity : AAR400008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Seminář Četba textů umožní posluchačům seznámit se s obtížnějšími arabskými texty, které jsou vybírány především z arabských odborných publikací a populárně-vědeckých a publicistických periodik. Během četby a překladu textů je kladen důraz na problematické morfologické, syntaktické, terminologické a frazeologické jevy. V zimním semestru jsou vybírány texty z oblasti humanitních disciplín (historie, politika, náboženství, filosofie, umění, právo, ekonomie), zatímco v letním semestru se posluchač seznámí s ukázkami z oblasti přírodních věd a technických oborů (průmysl, zemědělství, věda a technika, medicína, ekologie).

Atestace: ZS ústní zápočet, LS ústní zkouška
Další požadavky: aktivní účast min. 80%, domácí příprava zadaných textů
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Atestace: ZS ústní zápočet, LS ústní zkouška

Další požadavky: aktivní účast min. 80%, domácí příprava zadaných textů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Tématické okruhy v zimním semestru:

Historie

Politika

Náboženství

Filosofie

Umění

Právo

Ekonomie

 

Tématické okruhy v letním semestru:

Průmysl

Zemědělství

Věda a technika

Medicína

Životní prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK