PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Četba textů - AAR400013
Anglický název: Reading of Arabic Texts
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
Prerekvizity : AAR400008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.06.2019)
Seminář Četba textů umožní posluchačům seznámit se s obtížnějšími arabskými texty, které jsou vybírány především z arabských odborných publikací a populárně-vědeckých a publicistických periodik. Během četby a překladu textů je kladen důraz na problematické morfologické, syntaktické, terminologické a frazeologické jevy. V zimním semestru jsou vybírány texty z oblasti humanitních disciplín (historie, politika, náboženství, filosofie, umění, právo, ekonomie), zatímco v letním semestru se posluchač seznámí s ukázkami z oblasti přírodních věd a technických oborů (průmysl, zemědělství, věda a technika, medicína, ekologie).<br>

Cílem předmětu je rozvíjení analytických kompetencí při práci s nevokalizovanými autentickými texty. Analytické kompetence jsou nezbytným předpokladem pro samostatnou práci s obtížnějšími arabskými texty.
<br>
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Katarína Palčová, M.A. (23.09.2020)

Atestace: ZS ústní zápočet (četba a překlad úryvků ze dvou textů), LS ústní zkouška (četba a překlad úryvků ze dvou textů)

Další požadavky: aktivní účast na výuce (podmínkou k připuštění k atestu), domácí příprava zadaných textů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (13.09.2012)

Tématické okruhy v zimním semestru:

Historie

Politika

Náboženství

Filosofie

Umění

Právo

Ekonomie

 

Tématické okruhy v letním semestru:

Průmysl

Zemědělství

Věda a technika

Medicína

Životní prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK