PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do četby textů - AAR400008
Anglický název: Introduction to the Reading of Texts
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AAR400013
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Seminář Úvod do četby textů umožní posluchačům seznámit se s jednoduššími arabskými publicistickými texty, jež jsou v průběhu semestru zadávány v souvislosti s aktuálním děním v oblasti politiky, mezinárodních vztahů, společenského dění, ekonomiky, kultury, sportu aj. Při četbě a překladu nevokalizovaných textů bude kladen důraz na analýzu a výklad problematických morfologických a syntaktických jevů. Od posluchačů je vyžadována průběžná domácí příprava zadaných textů a aktivní účast v hodině.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Atestace: Ústní pohovor - při četbě a překladu dvou textových úryvků posluchač prokáže dobré zvládnutí klíčové slovní zásoby a sledovaných gramatických jevů.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Ondráš, Fr. Arabsko-český slovník publicistického stylu. Praha : Set Out, 2003.

Wehr, H. A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). 4th ed. Urbana : Spoken Language Services, Inc., 1994. (a další vydání)

Zemánek, P., Moustafa, A., Obadalová, N. a Ondráš, F. Arabsko-český slovník. Praha : Set Out, 2006.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (30.09.2013)

Splnění všech jazykových kurzů za 1. ročník studia arabistiky

Seminář je určen pro posluchače Bc. studia oboru arabistika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK