PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Lexikologie I+II: slovotvorba a lexikální sémantika (oborová zkouška) - AAA5ZK114
Anglický název: Lexicology I+II: Word Formation and Lexical Semantics (examination)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500114
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MOJZK4AF (27.10.2019)
Zkouška je souhrnnou atestací zahrnující předměty Lexikologie I - slovotvorba a Lexikologie II - lexikální sémantika. Zkouška probíhá ústně a zahrnuje jednu otázku z Lexikologie I a jednu z Lexikologie II. Součástí zkoušky je také diskuze nad vybraným článkem: student si po dohodě s vyučujícím vybírá jeden článek na téma probírané v Lexikologii I a jeden na téma probírané v Lexikologii II.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MOJZK4AF (12.12.2019)

Zkoušku je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, následujícím po akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK