PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie II - lexikální sémantika - AAA500114
Anglický název: Lexicology II - Lexical Semantics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=426
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Je prerekvizitou pro: AAA5PP114, AAA5ZK114
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (19.02.2022)
Seminář je uvedením do lexikální sémantiky anglického jazyka, jejího vývoje, základních pojmů, struktury lexikálních
jednotek a lexika, paradigmatických a syntagmatických vztahů mezi lexikálními jednotkami a ruzných přístupů k popisu jejich
významů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (19.02.2022)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal. Podmínky k udělení zápočtu zahrnují: prezenci (max. 3 absence), 1 výzkumnou a 1 teoretickou prezentaci a závěrečný test. 

Literatura -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Základní literatura:
Murphy, M.L., Lexical meaning, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Cruse, A., Meaning in Language, Oxford UP, 2000, 2004 (2nd ed.)

Doporučená literature:
Aitchison, J., Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon, Blackwell, 1994
Arnold, I.V., The English Word, Moscow, 1986
Cowie, A.P.(ed.) Phraseology, Oxford UP, 1998, 2001
Cruse, A., Lexical Semantics, Cambridge UP 1986
Hoey, M., Patterns of Lexis in Text, OUP, 1991
Hoey, M., Lexical Priming, Routledge, 2005
Jones, S., Antonymy: A Corpus-based Perspective, Routledge, 2002
Kearns, K., Lexical Semantics, The Handbook of English Linguistics, 2006.
Leech, G., Semantics, Penguin, 1981
Lehrer, A., Semantic Fields and Lexical Structures, North-Holland, 1974
Lipka, L., English Lexicology, Narr, (3rd ed. of An Outline), 2002
Löbner, Sebastian. Understanding semantics. Routledge, 2013.
Murphy, M. L,. Semantic relations and the lexicon, Cambridge UP, 2003
Nida, E.A. Componential Analysis of Meaning, The Hague, Mouton, 1975
Palmer, F.R., Semantics, 2nd ed., Cambridge UP 1981
Sinclair, J., Corpus, concordance, collocation, Oxford UP, 1991
Stubbs, M., Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics, Blackwell, 2002
Valenzuela, J., Meaning in English: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (14.02.2020)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (14.02.2020)

1. Vymezení a vývoj lexikální sémantiky, základní pojmy a přístupy
2. Komponentová analýza
3. Teorie prototypů (kognitivní přístup)
4. Teorie lexikálních polí, sémantika 'pojmových rámců' (frame semantics)
5. Relační vymezení sémantických vztahů
6. Polysémie, homonymie, vágnost, lexikální a sémantické vztahy
7. Synonymie
8. Lexikální opozice (antonymie)
9. Paradigmatické vztahy: hyponynmie, hyperonymie, taxonymie
10. Vztahy typu část-celek (meronymie)
11. Vztah lexikální sémantiky a slovních druhů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK