PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do teorie diskurzu (oborová zkouška) - AAA5ZK107
Anglický název: Approaches to Discourse (examination)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500107
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK