PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do teorie diskursu - AAA500107
Anglický název: Approaches to Discourse
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/admin/roles/assign.php?contextid=34697&roleid=5
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
P//Je prerekvizitou pro: AAA5PP107, AAA5ZK107
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)
...
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (08.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (03.01.2019)

Jaworski A. and N. Coupland (eds) (2006) The Discourse Reader, 2nd ed. London: Routledge. (selected chapters).

Schiffrin, D. (1994) Approaches to Discourse. Malden, Mass.: Blackwell, Ch 1-8.

D. Tannen, H. Hamilton and D. Schiffrin (eds) (2015) The Handbook of Discourse Analysis. Malden, Mass: Wiley Blackwell, 2nd ed. (selected chapters).

Gee J., M. Handford (2012) The Routledge Handbook of Discourse Analysis, Routledge. (selected chapters).

Johnstone, B. (2008) Discourse Analysis. Blackwell.

Renkema, J. (2018) Introduction to Discourse Studies, Amsterodam: John Benjamins. (selected chapters).

Jones, R. (2012) Discourse Analysis: A Resource Book for Students. Routledge.

Angermuller, J., D. Maingueneau and R. Wodak (eds) (2014) The Discourse Studies Reader: An introduction. Amsterdam: John Benjamins (selected chapters).

Couper-Kuhlen E., M. Selting (2018) Interactional Lingustics: Studying language in social interaction. Cambridge: University Press.

 

+ additional reading material through Moodle

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (03.10.2012)

seminář

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (03.10.2012)

* Topics:
- Introduction (what is discourse?, approaches to discourse, units of discourse, views of language, context and co-text, discourse phenomena)
- Intro to different approaches: relationship btw structure and function, btw text and context, nature of communication
- Definitions of discourse (formal vs functional approaches), data collection + transcription conventions
- Speech Act Theory (the expressibility principle, taxonomies, conditions, multiple functions)
- Pragmatics: cooperative principle, maxims, entailment, presupposition, implicature, relevance
- Interactional Sociolinguistics (Gumperz, Goffman) - contextualization cues, Goffman - Politeness Theory Ethnography of Communication: components of speech
- Conversation Analysis: turn-taking, adjacency pairs, structure of conversation, a higher-level structure
- Variation Analysis, narrative structure
- Registers
- Cohesion, Rhetorical Structure Theory
- Discourse markers

- The Socio-Semiotic Approach

- Critical Discourse Analysis

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK