PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk - kulturní komunikace I - AAA230101
Anglický název: English Skills in Cultural Communication I
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130101
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lisette Allen, M.A.
Stephan Delbos, M.F.A., Ph.D.
Záměnnost : AAA100010, AAA130100, AAA130101, AAA230100
Je prerekvizitou pro: AAA230102
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (02.06.2016)

Absolvování semináře je podmínkou pro zápis do všech povinných a povinně volitelných předmětů ve 2. a 3.
ročníku. Úspěšné dokončení prvního semestru kurzu je podmínkou pro zápis tohoto kurzu v druhém semestru.

Stručná anotace předmětu
Praktický jazyk - kulturní komunikace je integrovaný jazykový kurs zaměřený na souběžné zvládnutí následujících
dovedností: čtení a analýza textu (např. novinové články, literární texty, cestopisy, populárně naučné články), psaní
(recenze, popis, resumé, srovnání, kritika, polemická esej), mluvený projev (komentáře, diskuse, debatní a prezentační
dovednosti).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK