PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk - kulturní komunikace - AAA230100
Anglický název: English Skills in Cultural Communication
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130100
Garant: Lisette Allen, M.A.
Stephan Delbos, M.F.A., Ph.D.
Záměnnost : AAA130100
Je záměnnost pro: AAA230102, AAA230101
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Helena Znojemská, Ph.D. (04.11.2010)

Absolvování semináře je podmínkou pro zápis do všech povinných a povinně volitelných předmětů ve 2. a 3.
ročníku. Úspěšné dokončení prvního semestru kurzu je podmínkou pro zápis tohoto kurzu v druhém semestru.

Stručná anotace předmětu
Praktický jazyk - kulturní komunikace je integrovaný jazykový kurs zaměřený na souběžné zvládnutí následujících
dovedností: čtení a analýza textu (např. novinové články, literární texty, cestopisy, populárně naučné články), psaní
(recenze, popis, resumé, srovnání, kritika, polemická esej), mluvený projev (komentáře, diskuse, debatní a prezentační
dovednosti).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK