PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Morfologie - AAA200080
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Aleš Klégr
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA100080
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAZNOJE (17.07.2006)
přednáška:
Kurs funkční morfologie soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. U slovesa se vychází z formální, sémantické a syntaktické klasifikace sloves. Modální slovesa se popisují v rámci epistemické a dispoziční modality, lexikální slovesa se zřetelem k jednotlivým slovesným kategoriím. Druhý semestr je věnován ostatním slovním druhům: zájmenům, adjektivům, příslovcím, předložkám a spojkám.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK