PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lingvistická propedeutika - AAA200030
Anglický název: Introduction to Theoretical Study of English Language and Linguistics
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Aleš Klégr
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA100030
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAZNOJE (17.07.2006)
Přednáška shrnuje historii české anglistiky, seznamuje studenty se základními jazykovědnými pojmy pro popis všech jazykových rovin současné angličtiny (morfologické, syntaktické, fonologické, lexikální, grafické), prezentuje angličtinu v jejích varietách stylových a regionálních.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK