PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika v překladu - AAA131015
Anglický název: Grammar in Translation
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=759
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA130187
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
The seminar focuses on a contrastive analysis and practice of grammatical and lexical means (types of subordinate clauses, nonfinite constructions, word-order, temporal relations, syntactic constancy, lexical relations, etc.) through translation from Czech to English (and from English to Czech). The main objective is to provide students with practice in conscious choice and differentiation of linguistic means to achieve precision of expression.
The course is not meant to be an introduction to translation studies, but rather a method to enhance knowledge and comparative skills of the linguistic systems of English and Czech.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Credit on the basis of attendance (three absences max), course work (including home assignments) and a final paper (based on a written analysis of the student´s own translation compared to the original/another translator´s).

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Dušková, L., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, 2006.

Dušková, L., From Syntax to Text: the Janus face of functional sentence perspective, 2015.

Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English, 1999.

Knittlová, D. a kol. Překlad a překládání, 2010.

Quirk R., et. al., A Comprehensive Grammar of the English Language, 1985.

Munday, J. Introducing Translation Studies, 2008.

 

handouts (including other references)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK