PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax - AAA100090
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
zimní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět začíná v LS a pokračuje v ZS násl. ak. roku
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAZNOJE (17.07.2006)
Anglická syntax se v I. cyklu soustřeďuje na větné typy, větu jednoduchou, větné členy a základní typy souvětí. Popis věty jednoduché zahrnuje strukturu větných typů a jejich základní a vedlejší funkce. Větné členy se probírají na rovině formální, sémantické a aktuálněčlenské. Výklad souvětí vychází z klasifikace vedlejších vět na obsahové, vztažné a adverbiální.
Gramatické předměty se probírají z hlediska porovnání angličtiny s češtinou.
Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK