SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Piano in Music Education I - OPMN0H286B
Title: Klavír v hudební výchově I
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 19 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Teacher(s): MgA. Jiřina Marešová, Ph.D.
Mgr. Bc. Boris Nykl
Pre-requisite : OPMN0H283B
Is pre-requisite for: OPMN0H292B, OPMN0H289B
Annotation -
Study of selected repertoire, the choice of which is given by the degree of student's instrumental abilities. Study of recital composition from the Classicist period. Gradual acquisition of improvisation skills enabling the creation of piano accompaniment of songs.
Last update: Selčanová Zuzana, Mgr., Ph.D. (05.10.2019)
Aim of the course - Czech

Rozvoj technických, interpretačních, uměleckých a improvizačních dovedností v souvislosti s použitím nástroje v pedagogické praxi při výuce hudební výchovy na 1. stupni ZŠ.

Last update: Selčanová Zuzana, Mgr., Ph.D. (05.10.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy (studium repertoáru a rozvoj improvizačních dovedností) 40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu

Příprava na zápočet 10 hodin

 

Last update: Tichá Libuše, doc. MgA., Ph.D. (06.09.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1999. 76 s. ISBN 80-86039-96-X.

HRADECKÝ, E. Hrajeme na klavír podle akordových značek. Praha: Edit, 1991. ISBN 80 - 9001 -77- 0.

Nástrojový repertoár dle technické vyspělosti studenta.

Doporučená literatura:

PRŮŠOVÁ, Z., JANŽUROVÁ, Z.: S písničkou u klavíru. Praha: Supraphon, 1985

MARCOLOVÁ, J. Klavírní improvizace: pro děti předškolního věku a žáky 1.-3. ročníku LŠU. Praha: Panton, 1983.

KLEINOVÁ, E., LAUDOVÁ, V. Klavírní škola pro SPgŠ. Praha: Supraphon, 1986.

LIŠKOVÁ, M.; HURNÍK, L. Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-028-5.

JUDOVINA-GALPERINA, T. B. U klavíru bez slz. Brno: Lynx 2000. ISBN 80-902932-0-4.

Klavírní literatura z období klasicismu.Audio a video nahrávky.

Zpěvníky. Učebnice hudební výchovy pro 1. – 5. ročník.

 

 

Last update: Tichá Libuše, doc. MgA., Ph.D. (21.04.2019)
Requirements to the exam - Czech

Hra vybraného repertoráru z klasicismu, 

přehrávka na konci semestru,

student předvede nastudovaný repertoár

a hru minimálně 5 písní (lidových či umělých) s použitím kadencí a 

stylizací, která odpovídá vybraným písním. 

 

Last update: Selčanová Zuzana, Mgr., Ph.D. (05.10.2019)
Syllabus - Czech

Student si vytvoří ve spolupráci s pedagogem individuální studijní plán, zahrnující výběr přednesových skladeb a časový harmonogram jejich nastudování.

Obsahem předmětu je studium technického a přednesového repertoáru, výběr je dán mírou nástrojové vyspělosti studenta. Povinné je nastudování přednesové skladby z období klasicismu. Hlavním záměrem je postupné získávání improvizačních dovedností, umožňující základní improvizaci klavírního doprovodu a nástrojové interpretace lidových i umělých písní ve výuce na ZŠ. Výuka improvizace je zaměřena na schopnost využití kadencí TSD a jejich stylizaci v souvislosti s charakterem písní.

Lekce 1 - posouzení technických, hudebních, interpretačních, uměleckých a improvizačních dovedností, znalostí a zkušeností, návrh individuálního studijního plánu.

Lekce 2 - vytvoření individuálního studijního plánu na celý akademický rok včetně postupu při studiu zadaného materiálu a výstupních požadavků.

Lekce 3 – 11 - studium technických cvičení, etud, přednesových skladeb (v tomto semestru povinně skladba období klasicismu) a improvizačních dovedností (základní kadence TSD, jejich transpozice a stylizace). Meritem výuky je studium písní s improvizovaným doprovodem. Tempo a náročnost zohledňuje individuální studijní plán, který je pro každého studenta jedinečný vzhledem k jeho možnostem, ale zároveň je v souladu s požadavky na výstup z předmětu.

Lekce 12 - interní zápočtová přehrávka.

Last update: Tichá Libuše, doc. MgA., Ph.D. (11.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html