SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Somatology - OPBY4P012A
Title: Somatologie
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 65 / 130 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12810
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PhDr. Alena Thorovská
Co-requisite : OPBY4P011A, OPBY4P013A
Is co-requisite for: OPBY4P011A, OPBY4P013A
Is pre-requisite for: OPBY4P022A, OPBY4P042A, OPBY4P041A, OPBY4P021A
Annotation -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (10.09.2021)
Somatology I is an introductory course providing students with theoretical knowledge of functionally oriented somatology. The course revises and extends students´ high school biology knowledge and further focuses on human anatomy a physiology. Priority is given to those areas of study which are essential for the understanding of biological determinants, potentials and limitations of human body and are relevant to health education.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (10.09.2021)

The aim of the course is to reinforce knowledge of anatomy, histology and embryology of tissues and body systems in terms of the discipline Education towards health.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (31.08.2021)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 15 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 17 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 15 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 6 hodin. Seminární práce 5 hodin. Příprava na zápočet 9 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.09.2019)

Dylevský, I. (2009). Funkční anatomie. Praha: Grada.

Dylevský, I. (2000). Somatologie. Olomouc: Epava.

Kopecký, M., & Cichá, M. (2005). Somatologie pro učitele. Olomouc: UP.

Křivánková, M., & Hradová, M. (2009). Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada.

Machová, J. (2010). Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum.

Schreiber, M. et al. (2007). Funkční somatologie. Praha: H&H.

Slípka, J. (2014). Základy histologie. Praha: Karolinum.

Šmarda, J. et al. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

Závodská, R. (2006). Biologie buněk. Praha: Scientia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (24.05.2022)

Požadavky k zápočtu:

1.      V průběhu semestru: průběžné plnění úkolů v Moodle a úspěšné absolvování průběžného testu - otevřené i uzavřené otázky, popis obrázku vztahující se k dané problematice (min. 70%). 

2.      Úspěšné absolvování zápočtového testu - otevřené i uzavřené otázky, popis obrázku vztahující se k dané problematice (min. 70%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny.

Požadavky ke zkoušce:

ústní zkouška, ke které bude student/ka připuštěn/a po úspěšném získání zápočtu (splnění všech podmínek pro zápočet).

Syllabus -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (10.09.2021)

1. Properties of living matter, its integration stages - genes, cells, tissues, organs, organ systems. Basics of cytology, histology and human organology.

2. Musculoskeletal system.

3. Cardiovascular system.

4. Respiratory system.

5. Gastrointestinal system.

6. Sensory system

7. Urogenital system.

8.Immune system.

9.Integration systems-hormonal system.

10.Integration systems-nervous system.

11.Human andenvironment.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html