SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Lifestyles in Contemporary Society - OPBY4P013A
Title: Životní styly v současné společnosti
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 60 / 60 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Co-requisite : OPBY4P011A, OPBY4P012A
Is co-requisite for: OPBY4P011A, OPBY4P012A
Is pre-requisite for: OPBY4P023A, OPBY4P033A
Annotation -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)
The aim of the course is to provide essential knowledge of ways of living and lifestyle of the current generation, including alternative risk behavior. It presents the following issues: problem definition, terminology, ways of living and lifestyle, features of lifestyle. Factors affecting lifestyle, objective and subjective determinants defined according to prevailing life values and structure of every-day activities.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)
The aim of the course is to provide essential knowledge of ways of living and lifestyle of the current generation, including alternative risk behavior
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (31.08.2021)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 10 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 10 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 8 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 6 hodin. Seminární práce 14 hodin. Příprava na zápočet 8 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (15.09.2019)

Duffková, J., Urban, L. & Dubský, J. (2008). Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Fromm, E. (2001). Mít či být. Praha: Aurora.

Giddens, A. (2000). Unikající svět. Jak globalizace mění náš život. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kubátová, H. (2010).  Sociologie životního způsobu. Praha: Grada.

Lipovetsky, G. (2008). Éra prázdnoty. Praha: Prostor.

Možný, I. (2008). Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství.

Petrusek, M. (2006). Společnost pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství.

Smolík, J. (2010). Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada.

Vágnerová, M., Csémy, L. & Marek, J. (2013). Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha: Karolinum.

Vladmír 518 a kol. (2013). Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. Praha: Bigg Boss a Yinachi.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)

1. část - odevzdání seminární práce dle sdělených požadavků a úspěšné obhájení seminární práce (v případě neúspěchu je možné postup opakovat pouze 1x) .

2. část - písemný test - 75 %. Studenti mají na splnění zápočtu 3 pokusy, z toho 2 opravné.

Syllabus -
Last update: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. (31.08.2021)

Terminology of lifestyle.

Differentation of lifestyles and alternativeness of lifestyles.

Lifestyles in the postmodern society.

Lifestyle of the current family, individual.

Transformation of lifestyles in the twenty-first century.

Social aberrant lifestyle (homelessness, addictions, criminality,...)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html