SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social and Pedagogical Communication - OPBY2P126B
Title: Sociální a pedagogická komunikace
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Incompatibility : OPBE2E101A, OPBT2T102A
Pre-requisite : OPBY2P101A
Annotation -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (14.05.2019)
Students will develop communication skills based on the knowledge of the process of social communication and pedagogical communication. In model situations, they will verify the possibilities of their use in situations typical for the teaching profession.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)
Using the knowledge of pedagogical communication, students analyze model communication situations at school, suggest possible solutions, other approaches using communication strategies. They reflect their own communication skills and the possibilities of others.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.01.2021)

Instrukce pro distanční (hybridní) formu výuky:

  • zadání úkolu a další informace budou vloženy v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7406
  • online výuka bude probíhat dle rozvrhu přes MS Teams, Goodle Meet (podrobnosti vám budou zaslány)
  • požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné.
Literature -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.10.2019)

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci, Brno: Paido, 2005

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ J. Komunikace ve škole, Brno: Masarykova univerzita, 1995

MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi, Praha: Graha, 2003

PEAS A., PEAS B. Řeč těla, Praha: Portál, 2011

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.10.2019)
 
Credit requirements: active participation in seminars, analysis of model communication situation.
Syllabus -
Last update: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (14.05.2019)

1. Introduction. Basic terminology, study literature and other sources of information.
2. Social / pedagogical communication, interaction.
3. Verbal, nonverbal communication, paralinguistic aspects of speech.
4. Monologue and dialogue in teaching, questions.
5. Emotional side of communication.
6. Space in communication.
7. Training of communication, self-observation, reflection.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html