SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Health Physical Education - OPBT2T102A
Title: Úvod do zdravotní tělesné výchovy
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Interchangeability : OB2320102
Is incompatible with: OPBY2P126B, OPBY2P129B, OPBY2P133B, OPBY2P139B
Is pre-requisite for: OPBT2T127A
Annotation -
Last update: Mgr. Lucie Kainová (31.10.2019)
To acquaint students with the subject of Health physical education, basic diagnostic methods of detecting faulty posture and means of correction.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Lucie Kainová (05.10.2020)

Výuka v době koronavirové probíhá nezměněně v tělocvičně. Pokud dojde k dalším nařízením, bude probíhámt online v moodlu. Odkaz bude poslán na mejl studentům, až tato situace nastane. Test bude v případě nutnosti online rovněž přes moodl.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (14.12.2018)

Literatura základní:

Pernicová, H. a spol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna 1993.

Srdečný, V. Tělesná výchova zdravotně oslabených.

Literatura doporučená:

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Kyralová, M. a spol. Zdravotní tělesná výchova II. část. Praha: ONYX 1996.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Lucie Kainová (31.10.2019)

test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html