SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Specifics of Early and Preschool Age Education - OKNSP18115
Title: Edukační specifika raného a předškolního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Is provided by: OKNS1S127B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OKNSP18111, OKNSP18420
Interchangeability : ONSP18115, ONSP18840
K//Is co-requisite for: OKNSP18120, OKNSP18901, OKNSP18111
P//Is pre-requisite for: OKNSP18121, OKNSP18126
Annotation - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Experimentace a hra, definice hry, dělení her, hra a její funkce, hra ve vývoji lidstva, hra jako prostředek výchovy, vývoj experimentace a hry intaktního dítěte v kojeneckém, batolecím a předškolním věku, hra dítěte s postižením (zrakovým, sluchovým, mentálním), hračka jako prostředek reedukace a kompenzace, učení a hra, okolnosti hry dětí se zdravotním postižením, individuální a skupinová hra, sourozenec ve hře, funkční a činnostní typ hry, konstrukční nebo realistický typ hry, iluzivní typ hry, úkolové hry
Literature - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

DOSTÁL, A. M.; OPRAVILOVÁ, E. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: SPN, 1985.

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1.

JÍLKOVÁ, I. Stručný nástin vývoje dítěte s těžkým zrakovým postižením. In Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením: Vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče". Praha: Středisko rané péče, 1998. ISBN 80-238-3267-0.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80-85801-65-5.

KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80-7017-492-7.

KUDELOVÁ, I.; KVĚTOŇOVÁ,L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-24-9.

ŠULOVÁ, L. A KOL. Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2004. ISBN 80-86307-15-8.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html