Special Educational assassment and intervention I - OKNS3S133A
Title: Speciálněpedagogická diagnostika I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Co-requisite : OKNS3O101A, OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Is incompatible with: OKNS3S105A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.09.2020)
Předmět je zaměřen na oblasti diagnostiky a poradenství v raném a předškolním věku (vývojová diagnostika, diagnostika motorických dovedností, vnímání, laterality, prostorové orientace, komplexní diagnostika školní zralosti, podpora rozvoje dítěte předškolního věku a prevence specifických poruch učení). Studenti se seznamují také se zásadami poradenské práce a specifiky administrace kvantitativních (standardizované a nestandardizované testy) a kvalitativních diagnostických metod (pozorování, rozhovor, analýza produktů).
Literature -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.09.2020)

Susan M. Benner, Joan Grim. Assessment of Young Children with Special Needs: A Context-based Approach. London: Routledge, 2012. ISBN 978-0415885683

Jack. P. Shonkoff (ed). Handbook of Early Childhood Intervention. Cambridge University Press; 2 edition, 2000. ISBN 978-0521585736

Susan. B. Van Hemel, Catherine E. Snow (eds). Early Childhood Assessment: Why, What, and How.National Academies Press, 2008. ISBN 978-0309314428

Paul J. Frick, Christopher T. Barry, Randy W. Kamphaus. Clinical Assessment of Child and Adolescent Personality and Behavior. New York. Springer; 3rd ed. 2010, ISBN978-0387896427

Sara A. Whitcomb. Behavioral, Social, and Emotional Assessment of Children and Adolescents. London: Routledge; 4 edition, 2012.ISBN 978-0415884600

Syllabus -
Last update: Kateřina Esserová, DiS. (11.09.2020)

·         Assessment process and its phases

·         Qualitative diagnostic methods– observation, interview, product analysis

·         Principles of using qualitative assessment methods

·         Principles of counselling

·         Assessment and support of the development of gross and fine motor skills, graphomotor skills and visuo-motor coordination

·         Assessment and support of the development of visual and auditory perception

·         Assessment of laterality

·         Assessment and support of spatial orientation development

·         Assessment of School Readiness