SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Being in History of Thought - OKNS3O101A
Title: Člověk v dějinách myšlení
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Co-requisite : OKNS3Q102A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S105A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S123A
Is co-requisite for: OKNS3S105A, OKNS3S103A, OKNS3S104A, OKNS3S106A, OKNS3S107A, OKNS3S133A, OKNS3Q102A, OKNS3S123A
Is pre-requisite for: OKNS3S130B, OKNS3S116A, OKNS3S108A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (26.09.2023)
The course introduces students to the thinking of philosophical anthropology in a specific way. What is specific about this introduction to human problems is the attempt to both mediate the encounter between psychological and philosophical thinking and to develop students' philosophical thinking. The course provides students with the opportunity to develop their own ability to inquire into the essential questions of humanity and to better understand the different ways of understanding the human person, with particular emphasis on issues of the human person as perceived and considered from the perspective of the helping professions. The course is primarily taught from a philosophical perspective, but this does not mean that it intends to be an introduction to the systematics of human understanding or that it aspires to a deeper introduction to philosophical thinking. Above all, the aim of the course is to think together to thematize the crucial contexts through which humans understand themselves, to deepen the capacity for (professional) self-reflection, and to reveal the presuppositions of (mis)understanding the other person. The actual thematic content of the course is chosen to match the students' abilities and expectations. Thus, the course content may include, among other things, tracing the line of historical changes in the understanding of man, interpreting the thought of selected philosophers, introducing different professional perspectives on man, reflecting on the way man has been and is thought in literature, etc. One of the plans for the course is to pursue themes of human relationship, issues of the same and the other, understanding, and responsibility.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (21.10.2020)

Cílem předmětu je uvést studenty do zkušenosti tázání po člověku a lidství; přivádět je na cestu myšlení zásadních otázek tematizujících člověka v kontextu pomáhajících profesí.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (17.09.2021)

V době, kdy nebude možné vyučovat kontaktně, bude výuka probíhat bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní a asynchronní výuka bude probíhat v MS Teams,.

Adresa kurzu (pro prezenční i kombinovanou variantu) v MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a458e6c220c874085b0a79b7391157ae0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7f035e1-fd0d-46d2-8246-dea6509323e5&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d . (K přihlášení do MS Teams se používají tytéž údaje jako do přihlášení do Office 365, tedy fakultní email a heslo k němu - viz https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/fakultni-email-pro-studenty/ . )

Studijní nároky na studující se u tohoto předmětu neliší v závislosti na tom, zda je výuka realizována prezenčně, hybridně či distančně.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Povinná literatura

  • PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.
  • RYBÁK, David. Étos a světy dějin. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019. 195 stran. ISBN 978-80-7603-015-2.

Literatura doporučená

  • PLATÓN. Euthydémos; Menón. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 2. ISBN 80-86005-56-9.
  • PLATÓN. Faidón. Překlad František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 107 s. Platónovy dialogy; sv. 8. ISBN 80-7298-158-7.
  • PLATÓN. Faidros. Překlad František Novotný. 7., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2014. 87 s. Platónovy dialogy; sv. 5. ISBN 978-80-7298-510-4.
  • PLATÓN. Gorgias. Překlad František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000. 129 s. Knihovna antické tradice; sv. 3. ISBN 80-7298-005-X.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

(Každé z následujících témat předpokládáno na 1-3 výukovou jednotku.)

1. Co je to myšlení?

2. Co je to CO?

3. Co je to čas?

4. Co je člověk?

5. Co jsou dějiny?

6. Subjekt a svět.

7. Subjekt a dějiny.

8. Subjekt, věda a vzdělání.

9. Má tělo dějiny?

10. Konec světa.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (06.09.2023)

Student zpracuje referát (optimálně 3-4 s.) na jeden z textů z doporučené literatury. Na základě referátu proběhne ústní zkouška, na níž bude muset student prokázat porozumění souvislostí sledovaných na přednáškách spolu s problematikou referovaného textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html